piątek, listopad 27, 2020

Konferencja naukowa OTN ""Praca organiczna na ziemiach polskich"

W dniu 25 października 2019 r., w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce odbyła się  konferencja naukowa "Praca organiczna na ziemiach polskich". Organizatorami  konferencji byli:  Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, Fundacja Zakłady Kórnickie oraz nasza szkoła. Podczas konferencji głos zabrali i referat wygłosili:

1. Dr Przybylski (WS Uni Terra) "Praca organiczna w działalności Fundacji Zakłady Kórnickie"
2. Prof. dr hab. Henryk Stroński (UWM) "Słodki przedsiębiorca". Rzecz o Emeryku Mańkowskim (1826-1918) i jego wkładzie w rozwój cukiernictwa na Podolu".
3. Dr hab. Janusz Gołota, prof.  UWM "Praca organiczna przed jej zdefiniowaniem - działalność Tadeusz Czackiego na Wołyniu po rozbiorach Rzeczypospolitej".
4. Dr Małgorzata Lubecka (OTN) - "Praca organiczna w teorii i praktyce współczesnej szkoły".
5. Dr Jerzy Kijowski (OTN) "Praca organiczna na Kurpiowszczyżnie".
6. Mgr Tadeusz Olszewski (ZSZ Nr 1) "Psarski promotorem pracy organicznej Na Kurpiowszczyźnie".
7. Karol Grosz, Maciej Michałowski (UWM) "Praca organiczna szansą w studencki start w życie".
8. Arkadiusz Auguściak (ZSZ Nr 1) "Praca organiczna szansą czy mitem dla współczesnej młodzieży".


  Poniżej prezentujemy tekst wystąpienia naszego ucznia Arkadiusz Auguściaka, który pracował pod kierownictwem Pani Elżbiety Brulińskiej.

Szanowni Państwo!
    Na wstępie chciałbym bardzo podziękować organizatorom za zaproszenie i możliwość zaprezentowania stanowiska młodzieży szkolnej podczas dzisiejszej konferencji. Jest dla mnie wielkim zaszczytem, że mogę wystąpić przed Państwem w imieniu koleżanek i kolegów, jak również że chcecie Państwo wysłuchać naszego głosu w sprawie wciąż żywej idei pozytywistycznej.

Praca organiczna – prawda czy mit dla współczesnej młodzieży?
Szanowni Państwo! Znajdujemy się właśnie w budynku szkoły o niezwykle bogatej, niemal stuletniej tradycji. Jej patronem jest doktor Józef Psarski – wybitny ostrołęczanin, oddany lekarz, wielki patriota, a przede wszystkim przyjaciel młodzieży. Urodził się w 1868 roku, w okresie pozytywizmu. Ideę organicyzmu znał zatem i rozumiał doskonale, a co ważniejsze, wprowadzał ją w życie. Doktorowi szczególnie zależało na wszechstronnym rozwoju młodzieży, nie szczędził więc sił, by utworzyć szkołę, co stało się w 1921 roku. Miała ona wyrównywać szanse młodych ludzi z „najuboższego okręgu z całej Polski”. Jak ważna była w życiu doktora Psarskiego świadczy jego testament, w którym podkreślił konieczność wychowywania uczniów w duchu moralności na dzielnych obywateli, i cały swój majątek przeznaczył na rozwój tejże szkoły. Przez dziesiątki lat jej mury  opuściło wielu absolwentów świetnie przygotowanych do życia i do pracy w zawodzie. Na takim bowiem wychowaniu zależało naszemu Patronowi szczególnie, czego wyraz dał we wspomnianym testamencie pisząc: „młodzież powinna otrzymywać nie tylko naukę, ale również i kulturę w najszerszym tego pojęcia znaczeniu”.

Każdego roku  społeczność uczniowska powiększa się  o kolejny rocznik młodych ludzi, którzy – zgodnie z duchem  organicyzmu  - ślubują szanować pracę innych, wyrabiać w sobie silną wolę, uczynność, odwagę i prawdomówność oraz postępować tak, by nie splamić dobrego imienia szkoły. Wzorem wymienionych postaw jest dla nas, młodzieży, doktor Józef Psarski, założyciel naszej szkoły. Edukację w jej murach tradycyjnie zaczynamy od poznania sylwetki „Ostrołęckiego Judyma” oraz wartości, którym był wierny. W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce bardzo mocno propaguje się bowiem postawy społeczne, definiujące organicyzm, a przypomina o nich wszystkim – uczniom, nauczycielom, pracownikom – mijana codziennie w drodze na zajęcia tablica pamiątkowa : "Patron Szkoły dr Józef Psarski założyciel i fundator szkoły rzemieślniczo-przemysłowej, lekarz i wychowawca młodzieży, harcmistrz Rzeczpospolitej, komendant służby sanitarnej AK, humanista i pedagog. „Jego duch jest obecny w naszej codziennej rzeczywistości szkolnej” - powiedział kiedyś pan dyrektor Tadeusz Olszewski i myślę,   że rzeczywiście tak jest.

    Szkoła aktywnie uczestniczy w życiu miasta i regionu. Jej uczniowie realizują się w różnych obszarach  z zakresu pracy organicznej. Podejmujemy działalność wolontariacką realizując program „Spadkobiercy doktora Psarskiego. Otwarte serca – życzliwe dłonie” i angażując się w różnorodne akcje charytatywne. Żeby nie być gołosłownym wymienię chociażby „Górę Grosza”, w której w roku szkolnym 2018/2019 zebraliśmy rekordową kwotę 1 034 złote i 93 grosze, „Żonkilowe pola nadziei”, „Świąteczną Zbiórkę Żywności” czy „Zbiórkę słodyczy dla dzieci z Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi”. Jesteśmy honorowymi dawcami krwi, dzieląc się najcenniejszym z darów i od lat zajmując 1. miejsce w krwiodawstwie. Działamy – niczym nasz Doktor – w szeregach harcerskich hufców, pod okiem nauczycieli – harcerzy. Pielęgnujemy tradycje i historię naszego kraju, regionu i miasta w kole rekonstrukcyjnym „Czwartacy” , kole regionalnym „Kele Studni". Szkolny zespół muzyczny "Elektrony" i uczniowski klub sportowy "Elektryczniak" odnoszą sukcesy w środowisku lokalnym.  Włączamy się przygotowanie miejskich obchodów Dni Ostrołęki i Orszaku Trzech Króli. Upamiętniamy ważne wydarzenia historyczne organizując przedsięwzięcia, w których mogą uczestniczyć mieszkańcy miasta, na przykład „Marsz rotmistrza Witolda Pileckiego”, „Szturm na Belweder”, happening upamiętniający wprowadzenie stanu wojennego. Uczestniczymy i współtworzymy wydarzenia artystyczne w ośrodkach kultury w Ostrołęce, działając w zespołach teatralnych, muzycznych i tanecznych. Jesteśmy autorami prac prezentowanych w galerii „Psarski – Art” w ZSZ  Nr 1. Wyjeżdżamy na praktyki i staże zagraniczne do Portugalii, Grecji i do Niemiec, by poszerzać wiedzę i nabywać umiejętności związane z przyszłym zawodem. Bierzemy udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych zdobywając wysokie lokaty. Doświadczenia nabyte w szkole i w szkolnym samorządzie przenieśliśmy na grunt międzyszkolny, inicjując powstanie Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęka, której celem będą działania w zakresie nauki, edukacji, kultury i sportu.
     
Myślę zatem, że idee pracy organicznej – choć już tak nie nazywane - są bliskie młodym ostrołęczanom. Potrzebują oni jedynie wokół siebie mądrych dorosłych, którzy ukierunkują, pokażą autorytety, udowodnią zasadność ponadczasowych wartości. Dyrekcja szkoły, nauczyciele i wychowawcy, wszyscy pracownicy oraz nasi rodzice codziennie wspierają nas w działaniach, motywują i zachęcają do podejmowania wyzwań. Pomagają nam uwierzyć, że mamy istotny wpływ na nasze otoczenie, że wspólnie możemy zmieniać je na lepsze, i że jest to praca warta poświęcenia,  za co jesteśmy ogromnie wdzięczni i za co w imieniu moich koleżanek i kolegów w tym miejscu dziękuję.  
    
Sądzę, że istota organicyzmu polega właśnie na budowaniu wspólnoty,  na międzypokoleniowym łączeniu naszych sił - wiedzy i doświadczenia oraz młodzieńczego zapału, na współpracy ludzi, w których drzemie ogromna chęć działania. Niewątpliwie więc praca organiczna to nie mit, ale idea żywa, widoczna w postawach, działaniach i sukcesach młodzieży, która „ożywia pamięcią postać” swego patrona, „Ostrołęczanina XX wieku”.

images/galerie/KonferencjaOTN/640_001.jpgimages/galerie/KonferencjaOTN/640_002.jpgimages/galerie/KonferencjaOTN/640_003.jpgimages/galerie/KonferencjaOTN/640_004.jpgimages/galerie/KonferencjaOTN/640_005.jpgimages/galerie/KonferencjaOTN/640_006.jpgimages/galerie/KonferencjaOTN/640_007.jpgimages/galerie/KonferencjaOTN/640_008.jpgimages/galerie/KonferencjaOTN/640_009.jpgimages/galerie/KonferencjaOTN/640_010.jpgimages/galerie/KonferencjaOTN/640_011.jpgimages/galerie/KonferencjaOTN/640_012.jpgimages/galerie/KonferencjaOTN/640_013.jpgimages/galerie/KonferencjaOTN/640_014.jpgimages/galerie/KonferencjaOTN/640_015.jpgimages/galerie/KonferencjaOTN/640_016.jpgimages/galerie/KonferencjaOTN/640_017.jpgimages/galerie/KonferencjaOTN/640_018.jpg