piątek, listopad 27, 2020

Konkurs plastyczny na kurpiowską kartkę bożonarodzeniową

Szkolne Koło Regionalne „Kele studni” zorganizowało konkurs plastyczny na kurpiowską kartkę bożonarodzeniową. Jego celem była prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości młodzieżowej, kultywowanie kurpiowskich tradycji świątecznych, powrót do własnoręcznego wykonywania kartek bożonarodzeniowych.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce.
Każdy uczestnik konkursu wykonywał jedną kartkę świąteczną dowolnymi technikami plastycznymi, preferowane było użycie materiałów naturalnych.
W wykonaniu kartki wskazane były elementy regionalne – kurpiowskie - związane z tradycją Świąt Bożego Narodzenia. Inspiracją mogły być: wycinanki, stroje ludowe, hafty i inne wyroby rękodzieła artystycznego, jak również obrzędy.
Kartka miała zawierać ciekawie wypisane życzenia (mile widziana gwara kurpiowska).

Prace uczestników ocenione zostały przez Komisję, która w swojej ocenie uwzględniła:
- poziom artystyczny wykonanej pracy,
- oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetyka wykonania,
- stopień nawiązania do tradycji kurpiowskiej,
- ciekawą treść życzeń.
Trzy najładniejsze prace zostały nagrodzone. Wszystkie zgłoszone kartki umieszczono na wystawie szkolnej w dniach od 16 do 20 grudnia 2019 roku.
Wyniki konkursu:
I miejsce Mateusz Dębek kl. 2 P
II miejsce Dawid Kozłowski kl. 2 P
III miejsce Magdalena Natalia Kobrzyńska kl. 1 ig
Wyróżnienie Julia Geryk kl. 3 P
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.

Zdjęcia i tekst:  Szkolne Koło regionalne „Kele studni”