piątek, listopad 27, 2020

Mazowiecki Konkurs Mechatroniczny

W piątek 20.12.2019r. w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. I.J. Paderewskiego w Warszawie, ul. Włościańska 35, odbył się etap finałowy Mazowieckiego Konkursu Mechatronicznego 2019. Tegoroczną edycję konkursu patronatem objęli:

Mazowiecki Kurator Oświaty
Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej
Dziekan Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej
Dziekan Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
Prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich

W edycji 2019 MKM udział wzięło 164 uczniów. Do rywalizacji w etapie finałowym przystąpiły trzyosobowe reprezentacje z dziewięciu placówek oświatowych z Warszawy i województwa mazowieckiego.

•    Technikum Mechatroniczne Nr 1 w ZSLiT Nr1 w Warszawie, ul. Wiśniowa 56;
•    Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 20;
•    Technikum Samochodowe Nr 3 w ZSSiL Nr 3 w Warszawie, ul. Włościańska 35;
•    Technikum Nr 7 w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 56;
•    CKP Warszawa, ul. Mińska 1/5;
•    Zespół Szkół Nr 1 im. M. Wańkowicza w Błoniu, ul. Łąki 2;
•    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. S. Staszica w Siedlcach, ul. Konarskiego 11;
•    Centrum Kształcenia Praktycznego w Siedlcach, ul. Konarskiego 9.
•    Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim, ul. Sosnkowskiego 43,Zespół Szkół
•    Ponadgimnazjalnych w Żurominie, ul. Lidzbarska 27, brał udział jedynie w etapie szkolnym.

Zgodnie z tradycją, etap finałowy wymagał od uczestników opanowania wiedzy teoretycznej, wysokich umiejętności praktycznych i dobrej kondycji fizycznej, ponieważ trwał od rana do popołudnia. Składał się on z dwóch części:
a)   w części pisemnej należało rozwiązać test – 50 pytań w czasie 60 minut;
b)   w części praktycznej, w ciągu 35 minut, członkowie zespołów musieli wykonać poszczególne zadania praktyczne:
•    zadanie polegające na zaprogramowaniu sterownika PLC Siemens S7-200 do sterowania układem automatyki.
•    zadanie polegające na zaprojektowaniu metodą GRAFCET układu sterowania układem pneumatyki  i symulacji jego działania z wykorzystaniem programu FluidSIM;
zadanie polegające na zbudowaniu pneumatycznego układu sterowania procesem nitowania na podstawie opisu działania;
•    zadanie polegające na zbudowaniu zgodnie ze schematami, elektropneumatycznego układu sterowania siłownikiem dwustronnego działania, a następnie wykonaniu pomiarów i oceny jego funkcjonowania;
•    zadanie polegające na wyznaczeniu parametrów diody prostowniczej.

Zwycięzcami indywidualnymi (laureatami) konkursu zostali:


Lp. Nazwisko i Imię,        Ośrodek                 Punktacja za II etap
1    Michał Pleszczyński       CKZ Siedlce                82,5p
2    Kacper Krasuski           CKZ Siedlce                 79,5p
3    Jacek Nakielski            ZSZ Nr 1 Ostrołęka       77 p
4    Karol Krypa                 ZSP Nr 1 Siedlce           67p
5    Tomasz Pietruszak       ZSSiL  Warszawa         64p

Uczniowie naszej szkoły w składzie Jacek Nakielski  Kl. 4M , Daniel Mydło Kl. 4M i Piotr Wieczorek Kl. 3M zajęli  drużynowo II miejsce. Uczniowie byli pod opieką nauczycieli
p. Roberta Dobrzyńskiego i p. Andrzeja Kucharczyka.