piątek, kwiecień 10, 2020

Komunikat

Organizacja pracy szkoły od 25.03.2020r.

L.P Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  Język niemiecki  Język angielski   Język polski   Historia/WOS  Przedmioty zawodowe
2  Matematyka  Fizyka  Chemia  Geografia  Języki obce - zawodowe
3  Plastyka  WF  Biologia  Informatyka  Przygotowanie do egzaminów zawodowych 
4  Edukacja dla bezpieczeństwa   Religia  Wiedza o kulturze   Przedsiębiorczość   

 

Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 Nauczyciele wychowawcy internatu   Nauczyciele świetlicy   Nauczyciele pedagodzy   Nauczyciele biblioteki   Nauczyciele wychowawcy klas 

 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej regulujące kształcenie na odległość dotyczące kształcenia zawodowego.

§ 3.1. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego prowadzi się w zakresie:


1. Teoretycznych przedmiotów zawodowych;

2. Zajęć praktycznych - wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

 

Partnerzy