czwartek, listopad 26, 2020

Ogłoszenie - internat

UCZNIOWIE PRZYJĘCI DO INTERNATU ZSZ NR 1 W OSTROŁĘCE - ROK SZKOLNY 2020/2021

 

1. Uczniowie przyjeżdżają do internatu w dniu 01.09.2020. (wtorek) od godz. 6.00.

2. Uczniowie przywożą rzeczy osobiste, bieliznę pościelową. Uczniowie w wyposażeniu posiadają środki ochrony osobistej-maseczki.

3. Podczas zakwaterowania uczniów, rodzice zapoznają się z Regulaminem Internatu w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 oraz składają oświadczenie (treść regulaminu oraz oświadczenia na stronie internetowej ZSZ Nr 1).

4. Koszt karty żywieniowej za miesiąc wrzesień 2020 r., wynosi 279 zł. Wpłaty należy dokonać na konto w dniu 01.09.2020 r. (nr konta dostępny w dniu zakwaterowania).

5. Uczniowie w dniu 01 września pozostają na własnym wyżywieniu. Karta żywieniowa obowiązuje od 02 września.

6. 0 pozostałych sprawach organizacyjnych, uczniowie oraz ich rodzice, prawni opiekunowie zostaną poinformowani w trakcie pobytu wychowanków w placówce.

Mariola Białobrzewska - Kierownik internatu