czwartek, listopad 26, 2020

Dzień Edukacji Narodowej i Święto Szkoły

14 października 2020r.
Uroczyście, choć zgodnie ze wszystkimi zasadami reżimu sanitarnego, społeczność naszej szkoły obchodziła w dniu 14 października podwójne święto: Święto Szkoły oraz Dzień Edukacji Narodowej. Pod sztandarem ZSZ Nr 1 stanęli reprezentanci klas pierwszych Technikum Nr 1 i Branżowej Szkoły I stopnia, którzy w imieniu swoich kolegów i koleżanek ślubowali "strzec honoru szkoły i stać się godnymi jej szczytnych tradycji".

Odczytano testament patrona naszej szkoły, doktora Józefa Psarskiego, a dyrektor, pan Tadeusz Olszewski, przypomniał piękne idee przyświecające pracy Ostrołęczanina XX wieku. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego, w związku z rocznicą śmierci naszego patrona, złożyli na jego grobie kwiaty i zapalili znicze. Rozstrzygnięte zostały także dedykowane pierwszakom konkursy i turnieje. Zwycięzcom Konkursu Wiedzy o Patronie, Jakubowi Zarjewskiemu (IA), Michałowi Dąbrowskiemu (IA) i Wioletcie Rekosz (IP), nagrody wręczył dyrektor szkoły, pan Tadeusz Olszewski wraz z organizatorkami konkursu, paniami Hanną Jakacką i Anetą Majewską. Reprezentanci klas odebrali również puchary za Turniej Piłki Nożnej Klas Pierwszych. Pierwsze miejsce zajęła klasa ID, drugie miejsce klasa IM, natomiast trzecie klasa IP. Uhonorowano też najlepszego bramkarza, którym został Klaudiusz Lenda z klasy ID oraz najlepszego zawodnika Jakuba Kowalczyka z klasy IM. Sportowcom nagrody wręczyli Dyrektor szkoły i organizator rozgrywek pan Piotr Dzwonkowski. Święto polskiej oświaty, upamiętniające powstanie Komisji Edukacji Narodowej, uczczono programem artystycznym w wykonaniu uczniów klasy IIIM, przygotowanych pod kierunkiem pani Iwony Markowskiej i pani Moniki Niedźwiedziuk. W tym wyjątkowym dniu Dyrektor szkoły podziękował wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za trud wkładany w edukację i wychowanie naszej młodzieży oraz przyznał nagrody pedagogom wyróżniającym się w swojej pracy.
Tekst: Julia Suchecka - Szałkowska