środa, listopad 21, 2018

Młodzież z Berdiańska na spotkaniu z prezydentem miasta

Z prezydentem Januszem Kotowskim spotkała się grupa młodzieży z Berdiańska na Ukrainie. Trójka z nich rozpocznie jesienią edukację w ZSZ nr 1 im. dra Józefa Psarskiego. Młodzi Polacy ze wschodniej Ukrainy przebywali w Ostrołęce na zaproszenie samorządu i dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. Współpraca z organizacjami polonijnymi na Ukrainie i Białorusi owocuje wzrostem liczby młodzieży polskiego pochodzenia kontynuujących naukę w ostrołęckiej placówce. Tym razem z naszym miastem zapoznała się grupa uczniów z Berdiańska na wschodzie Ukrainy, miasta oddalonego zaledwie o 90 km od linii frontu rosyjsko-ukraińskiego. Przebywali w Ostrołęce pod opieką Olgi Popovej, polonistki, która jest wiceszefową berdiańskiej Polonii. W czasie kilkudniowego pobytu zwiedzili między innymi skansen w Kadzidle i wraz z ostrołęckimi uczniami popływali kajakami Krutynią. Odwiedzili też ratusz, gdzie spotkali się z prezydentem miasta. Organizacja polonijna z Berdiańska chce podpisać z samorządem umowę o współpracy, co umożliwi finansowanie wielu programów edukacyjnych dla polskiej młodzieży. Warto wspomnieć, że od września naukę w ZSZ Nr 1 będzie kontynuowało w sumie 10 uczniów zza wschodniej granicy, troje z Ukrainy i siedmioro z Białorusi. Będą zdobywać wiedzę na kierunkach: geodezja, mechatronika, informatyka i logistyka. Nad ich pobytem w Ostrołęce czuwa bezpośrednio dyrektor Tadeusz Olszewski.

źródło: www.ostroleka.pl

Praktyka zawodowa w Grecji Maj-Czerwiec 2018r.

W dniach 14.05-08.06.2018r., uczniowie z klas 3E i 3F, kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, uczestniczyli w czterotygodniowych praktykach zawodowych, w Grecji. Były one realizowane w ramach projektu „ERASMUS+ mobilność=wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne absolwentów ZSZ nr 1 w Ostrołęce” o numerze 2017-1-PL01-KA102-036591 „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry  kształcenia  zawodowego”, realizowanego  ze  środków PO WER na zasadach Programu Erasmus + Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 

Czytaj więcej...

"Jak nie czytam jak czytam"

Czytanie książek pobudza wyobraźnię, poszerza słownictwo, jest źródłem wiedzy i rozwoju, a także nauki i rozrywki. I choć jest to fakt powszechnie znany, Polacy zdają się coraz częściej zapominać o nim w swoim codziennym  życiu. Jak podkreślają eksperci jedyna nadzieja na wzrost wskaźników czytelnictwa leży w dorastającym pokoleniu. Kto w młodości nie odnajdzie radości z czytania bardzo rzadko staje się aktywnym czytelnikiem w dorosłym życiu. Jeżeli 62 % dorosłych Polaków nie czyta książek  trudno oczekiwać, że wszyscy uczniowie wyniosą nawyk czytania z domu. Przewodnia rola w aktywizacji czytelnictwa spoczywa więc na bibliotekach, które „wychowują czytelnika”. Z myślą o wszystkich którzy na przekór wszelkim statystykom chętnie sięgają po książki, a także tych, którzy czytają rzadko redakcja miesięcznika „Biblioteka w szkole” ogłosiła ogólnopolską akcję „Jak nie czytam  jak czytam”.

Czytaj więcej...

Rok Herbertowski - Konkurs

27 października 2017 roku Sejm RP -  głęboko przekonany o wyjątkowym znaczeniu twórczości poety - przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta.
W uzasadnieniu tej uchwały czytamy: W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno odróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń. Przestrzegał: „Naród, który traci pamięć, traci sumienie”. A zatem należy zrobić wszystko, by odbudować autorytety. Ich brak bowiem to dla losów narodu śmiertelne zagrożenie. Wprowadził do polszczyzny wiele zdań budujących naszą wyobraźnię, z których najważniejsze brzmi: „Bądź wierny.  Idź”.

Czytaj więcej...

Ojczysty dodaj do ulubionych

Konkurs o zasięgu powiatowym pod takim właśnie hasłem już po raz kolejny zorganizowało I LO w Ostrołęce.
Uczestnicy zmagali się z zagadnieniami poprawności naszego języka, odnajdując i poprawiając w zadaniach  błędy językowe, odmieniając obco brzmiące nazwiska i podając definicje wyrazów, których na co dzień nie używamy.
Konkurs z każdym rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co jest dowodem na to, że zagadnienia poprawności językowej stają się nam coraz bliższe i dostrzegamy wagę problemu.
W tegorocznej edycji konkursu wyróżnienie otrzymał uczeń klasy I i Łukasz Rolka, który na specjalnej gali, zorganizowanej w OCK 6 maja, otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrody.
Gratulujemy!

 

 

Partnerzy