piątek, marzec 22, 2019

Noc Listopadowa

30 listopada 2018 roku młodzież naszej szkoły uczestniczyła w żywej lekcji historii upamiętniającej wydarzenia NOCY LISTOPADOWEJ.
„Wieczorem 29 listopada 1830 roku spiskowcy przystąpili do działania, wzniecając na ulicach Warszawy walki. Zaatakowali Belweder, gdzie miał siedzibę wielki książę Konstanty. Zaplanowany na niego zamach nie udał się, bo ostrzeżony w porę książę zdołał uciec. Nie sprawdziły się też przewidywania spiskowców, że stacjonujące w Warszawie polskie oddziały wojskowe szybko przyłączą się do akcji po ich stronie. Stało się inaczej. Polscy generałowie byli od samego początku przeciwni tej walce. Z tego powodu zdecydowana większość polskich żołnierzy pozostała w czasie tej niezwykłej nocy w koszarach.

Czytaj więcej...

Metalówka z kolejnym grantem

W dniu 10.12.2018 r., w warszawskim teatrze „Capitol”, odbyła się Gala Wręczenia dyplomów laureatom konkursu grantowego „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam”, organizowanego przez Fundację Santander. Wśród laureatów konkursu znalazła się nasza szkoła z maksymalnym możliwym dofinansowaniem w wysokości 10 000 złotych. Czym przekonaliśmy Komisję Konkursową? Przedstawiliśmy do oceny projekt pn. "Psarski Art", czyli Adaptacja Przestrzeni Placu przed Szkołą na Potrzeby Galerii Sztuki.
Celem projektu jest adaptacja przestrzeni przed Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce na potrzeby wystawiennicze twórczości seniorów ostrołęckich oraz słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Ostrołęce. Naszym celem jest również integracja środowisk seniorskich z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. Ponadto mamy nadzieję, że przez nasze działania seniorzy "wyjdą" z domów i wykażą swoją aktywność.
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce wychodząc naprzeciw potrzebom środowisk seniorskich z Ostrołęki, pragnie zaadaptować "Plac Główny" od strony ul. Inwalidów Wojennych, przed wejściem głównym, na cele wystawiennicze. Zakładamy, że nasi rodzice, dziadkowie czy pradziadkowie będą mogli pokazać w tym miejscu swoją twórczość artystyczną, jak również pochwalić się swoimi pasjami.

Czytaj więcej...

Stypendia Prezesa Rady Ministrów 2018

W dniu 29 listopada 2018 r., w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w Ostrołęce najzdolniejsi uczniowie szkół ponadpodstawowych  odebrali  akty przyznania stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Stypendia przyznawane są corocznie uczniom, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem i  uzyskali najwyższą w szkole średnią ocen lub tym, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki.

 

Czytaj więcej...

Koncert profilaktyczno- ewangelizacyjny

6 grudnia br. po raz 15 w naszej szkole obyło się spotkanie profilaktyczno-ewangelizacyjne. W tym roku hasłem przewodnim była myśl z Listu Świętego Pawła do Filipian „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”. Przedsięwzięcie miało na celu uświadomienie zła tkwiącego w uzależnieniach i wskazanie dróg wyjścia osobom zagubionym, potrzebującym pomocy i chcącym ratować własne życie. Spotkanie było podzielone na dwie części. Na pierwsza część złożyły się dwie scenki pt: „Iluzja” i „Szlachetne zdrowie” zaprezentowana przez uczniów naszej szkoły oraz prezentacja „MARIHUANA- FAKTY, MITY SPORY”

 

Czytaj więcej...

Warsztaty kurpiowskie

"Łu nas, w łostrołęckëm,
na Puscy w Starostśe,
Ńe bółbyś śë rodźół,
mój Jezu, w łubóstśe."

Święta Bożego Narodzenia, to na Kurpiach czas szczególny. Wiążą się z nim liczne zwyczaje, przesądy i wierzenia. W dniu 28.11.2018 r. opowiedziała nam o nich, podczas warsztatów zorganizowanych przez Szkolny Klub Regionalny"KELE STUDNI", pani Krystyna Łaszczych - animator regionalny, członek zarządu Stowarzyszenia "Związek Kurpiów".

Czytaj więcej...

Partnerzy