piątek, styczeń 18, 2019

Rok Herbertowski - Konkurs

27 października 2017 roku Sejm RP -  głęboko przekonany o wyjątkowym znaczeniu twórczości poety - przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta.
W uzasadnieniu tej uchwały czytamy: W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno odróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń. Przestrzegał: „Naród, który traci pamięć, traci sumienie”. A zatem należy zrobić wszystko, by odbudować autorytety. Ich brak bowiem to dla losów narodu śmiertelne zagrożenie. Wprowadził do polszczyzny wiele zdań budujących naszą wyobraźnię, z których najważniejsze brzmi: „Bądź wierny.  Idź”.

Czytaj więcej...

Ojczysty dodaj do ulubionych

Konkurs o zasięgu powiatowym pod takim właśnie hasłem już po raz kolejny zorganizowało I LO w Ostrołęce.
Uczestnicy zmagali się z zagadnieniami poprawności naszego języka, odnajdując i poprawiając w zadaniach  błędy językowe, odmieniając obco brzmiące nazwiska i podając definicje wyrazów, których na co dzień nie używamy.
Konkurs z każdym rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co jest dowodem na to, że zagadnienia poprawności językowej stają się nam coraz bliższe i dostrzegamy wagę problemu.
W tegorocznej edycji konkursu wyróżnienie otrzymał uczeń klasy I i Łukasz Rolka, który na specjalnej gali, zorganizowanej w OCK 6 maja, otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrody.
Gratulujemy!

 

 

Łączy nas pamięć - 75. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim

19 kwietnia 2018 roku obchodziliśmy 75. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim - największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej.
     Dla uczczenia tej rocznicy realizowany był w szkole projekt „Łączy nas pamięć”. Przygotowano okolicznościowe wystawy i prezentacje multimedialne,  przeprowadzono akcję informacyjną o powstaniu, rozdawano papierowe żółte  żonkile.
    Uroczystego otwarcia wystawy poświęconej 75. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim  dokonał w obecności uczniów i pracowników dyrektor szkoły Pan Tadeusz Olszewski wygłaszając okolicznościowe przemówienie i zapalając Znicz Pamięci. W swoim wystąpieniu dyrektor szczególnie podkreślił, że celem powstańców była  walka o honor i ludzką godność.

Czytaj więcej...

IV. Marsz im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

24 kwietnia uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce brali udział w corocznie organizowanym marszu poświęconym postaci rtm. Witolda Pileckiego, pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Ostrołęka. Ponad 60 – osobowa grupa miała okazję bliżej zapoznać się z sylwetką Rotmistrza oraz jego zasługami. Trasa licząca 20 km wiodła przez miejscowości : Olszewo-Borki, Grabowo, Kordowo, Stepna Michałki, Żebry Perosy, Strzemieczne-Wiosny, Gierwaty, Młynarze.

Dzięki uprzejmości MZK Ostrołęka uczestnicy marszu zostali przetransportowani z Ostrołęki do Olszewa-Borek, a dalszą trasę pokonali pieszo, zapoznając się z piękną topografią okolicznych terenów. Pogoda tego dnia dopisała, więc i humor nie opuszczał maszerującej raźno grupy. Obrana marszruta wymagała od uczestników wykazaniem się dobrą kondycją, nie tylko ze względu na długość trasy , ale także jej różnorodność nawierzchni i stromości. Czterogodzinny marsz został ukończony w Młynarzach, gdzie uczniowie oraz opiekunowie zostali serdecznie przyjęci przez Urząd Gminy. Dzięki gościnności gospodarzy mogli posilić się przy ognisku i zregenerować siły.

Czytaj więcej...

Akademia na Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 27 kwietnia br. miała miejsce uroczysta akademia w 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Było to doniosłe wydarzenie historyczne, które udowodniło, że polski naród nie tylko zdolny był do swawoli, warcholstwa, złego pojmowania "złotej wolności", ale także miał w sobie iskrę do zreformowania, zmiany niedobrych patologii ustrojowych. Zawdzięczamy to takim wybitnym rodakom z epoki oświecenia jak: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski czy Hugo Kołłątaj, wymieniając tych najbardziej zasłużonych przy pracy nad słynną Ustawą Rządową z roku 1791. Wprawdzie dzieło, tej drugiej na świecie konstytucji, nie przetrwało długo, nie udało się obronić przed dalszymi zaborami, to jednak było przykładem dla dalszych pokoleń powstańców, a także twórców odrodzonego państwa po I wojnie światowej. Konstytucja majowa znosiła fatalne liberum veto, znosiła też wolną elekcję, wprowadzała nowatorki trójpodział władzy na wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. Była dopiero początkiem zmian, promykiem nadziei i tak ją zapamiętano. Niektórzy historycy oceniają nawet jej uchwalenie jako swoiste "pierwsze" odzyskanie niepodległości, stawiając na równi z rokiem 1918 i 1989, i trzeba przyznać, że jest w tym sporo racji.

Czytaj więcej...

Partnerzy