czwartek, luty 22, 2018

Wycieczka geodetów do Olsztyna

17 października 2017r. odbyła się wycieczka dydaktyczna na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Uczestniczyli w niej uczniowie klas IIG i IVG technikum geodezyjnego wraz z opiekunami Bożeną Ziemską i Mariolą Trzcińską.
Pierwszym punktem programu wycieczki był wykład dr inż. Anny Pawłowicz, w którym przedstawiła zasady działania i wykonywania pomiarów skanerem laserowym 3D ScanStation. Następnie dr hab. inż. Marek Ciak, prof. UWM i mgr inż. Artur Jakóbczyk oprowadzili nas po laboratorium badawczym Instytutu Budownictwa
i przeprowadzili badanie wytrzymałościowe materiałów budowlanych. Kolejnym punktem programu wycieczki było zapoznanie ze sprzętem geodezyjnym wykorzystywanym do precyzyjnej niwelacji geometrycznej.
Dr inż. Radosław Baryła wskazał również różnice pomiędzy techniczną a precyzyjną niwelacją geometryczną. Zdobytą wiedzę uczniowie wykorzystali do przeprowadzenia pomiarów za pomocą precyzyjnego niwelatora libelowego oraz precyzyjnego niwelatora kodowego. Wykonane odczyty młodzież zapisała w dziennikach.

Tekst: Bożena Ziemska
Zdjęcia: Bożena Ziemska, Łukasz Darmofał

Czytaj więcej...

Ćwiczenia z musztry "Czwartaków" na Fortach

W dniu 19 października bieżącego roku uczniowie należący do Szkolnego Koła Historyczno-Rekonstrukcyjnego "Czwartacy", odwiedzili Mauzoleum Bitwy pod Ostrołęką na byłych carskich Fortach. Szeregi naszych "czwartaków" zasilali uczniowie z klas: I E, II A, II E, II i, II P, II F, III i, III F oraz IV P. Uczniowie pod opieką p. Dominika Mydłowskiego i oraz klasa I D pod kuratelą wychowawcy p. Roberta Stępnia, dotarli pieszo spod szkoły na miejsce swoich polowych ćwiczeń. Podczas, gdy klasa I D zwiedzała  Mauzoleum, "Czwartacy" przypomnieli sobie zasady musztry dawnego wojska Królestwa Kongresowego pod kierunkiem przewodnika, zawodowego rekonstruktora, nota bene naszego danego ucznia Sebastiana Kamińskiego. Uczniowie ćwiczyli tez obsługę karabinu skałkowego oraz obejrzeli film edukacyjny o przebiegu krwawej bitwy 26 maja 1831 r.

Czytaj więcej...

Uczeń naszej szkoły, złotym medalistą Mistrzostw Mazowsza w podnoszeniu ciężarów

W sobotę, 14 października 2017 roku na pomostach CLKS MAZOVIA Ciechanów, odbyły się Mistrzostwa Mazowsza do 18 lat w Podnoszeniu Ciężarów. Wśród 65 startujących dziewcząt i chłopców, region ostrołęcki reprezentował DOMINIK KULESZA – uczeń Technikum klasa 3i w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Dominik trenuje pod okiem trenerów Uczniowskiego Klubu Sportowego ATLETA Ostrołęka.
Hala Sportowo-widowiskowa im. Ireneusza Palińskiego (dwukrotnego medalisty olimpijskiego oraz wielokrotnego medalisty mistrzostw świata i Europy w podnoszeniu ciężarów) w Ciechanowie, na której odbywały się zmagania atletów z Mazowsza to bardzo przyjazne miejsce dla Dominika.
Na tejże arenie sportowej, w roku 2016 wynikiem 167 kg kategorii wagowej 85 kg, zdobył tytuł Wicemistrza Mazowsza do 18 lat. W tym roku zaprezentował się jeszcze lepiej. Wynikiem 220kg (100+120) w dwuboju wywalczył złoty medal. Zdobył tytuł Mistrza Mazowsza w podnoszeniu ciężarów kategorii wagowej 94 kg.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Tekst: Władysław Niedźwiecki

Zajęcia warsztatowe słuchaczy kierunku technik transportu drogowego

W dniu 13 października 2017r. słuchacze Szkoły Policealnej Nr 1 w Ostrołęce, kształcący się w zawodzie technik transportu drogowego w ramach zajęć z przedmiotu „Eksploatacja środków transportu w przewozach” pod nadzorem uprawnionego diagnosty i nauczyciela Jana Rzewnickiego, dokonywali oceny stanu technicznego środków transportu drogowego w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów firmy „TRANS-KOM” Lucjan Floryszczyk w Ostrołęce.
Zajęcia miały na celu przybliżenie słuchaczom wiedzy z zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów ciężarowych oraz poznanie wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. Podczas zajęć słuchacze sprawdzali cechy identyfikacyjne pojazdu, ustalali i porównywali zgodność faktycznych danych pojazdu z danymi zapisanymi w dowodzie rejestracyjnym, sprawdzali i dokonywali oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska. Ponadto uczyli się ustawienia świateł zewnętrznych, badania stanu technicznego, skuteczności i równomierności działania hamulców, sprawdzania stanu technicznego zawieszenia, a także dokonywali kontroli emisji zanieczyszczeń gazowych i zadymienia spalin.

Tekst i Foto: J.Rzewnicki

Czytaj więcej...

Święto Szkoły 2017

6 października 2017 roku, w 64 rocznicę śmierci patrona, obchodziliśmy Święto Szkoły. Był to wyjątkowy dzień dla uczniów klas pierwszych, którzy wstąpili w progi Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce uroczyście ślubując:
„My – uczniowie i uczennice klas pierwszych –
wstępując w progi Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1
im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce,
w rocznicę śmierci patrona,
świadomi powagi chwili,
stajemy przed sztandarem i uroczyście ślubujemy (…)”
Podczas uroczystości, dyrektor szkoły nagrodził laureatów konkursu wiedzy o patronie:
1 MIEJSCE Arkadiusz Auguściak z klasy 1P
2 MIEJSCE Rafał Żebrowski z klasy 1CG
3 MIEJSCE Daniel Domian z klasy 1E

Czytaj więcej...

Partnerzy