niedziela, wrzesień 23, 2018

Wizyta studyjna transportowców w serwisie ogumienia

W dniu 24 lutego 2018r. słuchacze Szkoły Policealnej Nr 1 w Ostrołęce, kształcący się w zawodzie technik transportu drogowego, w ramach lekcji z przedmiotów „Eksploatacja środków transportu w przewozach” oraz „Środki transportu wewnętrznego i drogowego”, pod nadzorem nauczyciela Jana Rzewnickiego, podczas wizyty studyjnej w firmie „BERATER” w Ostrołęce odbyli praktyczne zajęcia nauki zawodu.

 

Czytaj więcej...

Wystawa budowli z klocków LEGO oraz Targi "Elektrotechnika i Światło"

W dniu 31 stycznia 2018 r., uczniowie klas o profilu elektrycznym, udali się na wycieczkę do Warszawy. W programie był udział w Międzynarodowej Wystawie Budowli z Klocków Lego na PGE Narodowym oraz Międzynarodowych Targach Elektrotechnika (wystawa Teletechnika) połączonymi z Targami Światło.
Myślą przewodnią trzeciej edycji budowli z klocków lego była INWAZJA GIGANTÓW. Tegoroczne ekspozycje imponują rozmachem oraz skalą prezentowanych modeli.
90 procent z nich to budowle premierowe nie pokazywane nigdy wcześniej w Polsce. Wystawiono ponad 100 największych, najpiękniejszych i najbardziej spektakularnych budowli z całej Europy, które pochłonęły ponad 10 milionów klocków Lego.

Czytaj więcej...

Góra Grosza

Włączając się w ogólnopolską akcję pomocy dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka lub rodzinach zastępczych, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły przeprowadzili zbiórkę drobnych monet w ramach XVIII edycji Góry Grosza organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom.
Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.

Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji z „GÓRY” dziękujemy.

Przekazane grosze to realna pomoc dla tysiąca dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu oraz wsparcie dla ich rodzin. Wiemy, że rodzina jest ważna dla każdego, jest ostoją i fundamentem na lata. Dlatego pomagajmy dzieciom, które zostały rozłączone z rodzinami i tym, które są taką rozłąką zagrożone.

Oto efekty naszej zbiórki:

Czytaj więcej...

Spotkanie w Service Büro Erfurt oraz z Burmistrzem Erfurtu

   W dniach od 12 do 14 grudnia 2017 r.  na zaproszenie Service Büro Erfurt oraz Burmistrza Erfurtu przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w rozmowach międzynarodowych. W skład delegacji weszli panowie  Ireneusz Żuchowski i  Andrzej Borusiewicz prorektorzy Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, pan Marek Mielnicki Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Ostrołęce oraz panowie Tadeusz Olszewski i Cezary Pilcicki dyrektorzy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce. Ze strony niemieckiej Service Büro Erfurt reprezentowały panie Rosemarie Kögler dyrektor zarządzający, Beate Weingart i Beata Litak – Pietroń oraz pani Dana Hartenstein – Drobny reprezentująca Europabüro Ostthüringen. Rozmowy dotyczyły dalszej współpracy pomiędzy instytucjami. Szczególny nacisk położono na kontynuację programu Erasmus+ oraz poszerzenie współpracy pomiędzy instytucjami i szkołami w Ostrołęce, Łomży oraz w Landzie Turyngia. Wysoko także oceniono zakres dotychczasowych działań , nakreślono wstępne plany czasowe oraz zapoczątkowano rozmowy w kierunku wymiany doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego w Polsce i w Niemczech. Szczególnie cenna jest dla nas deklaracja chęci przysyłania młodzieży niemieckiej na okresowe praktyki zawodowe, zarówno w zawodach technicznych,  jak i medycznych oraz rolniczych.

Czytaj więcej...

Jasełka 2017

Boże Narodzenie to czas ciepła, spokoju, refleksji oraz radosnych spotkań. Taki bożonarodzeniowy nastrój zapanował 21 grudnia w naszej szkole. Młodzież klasy III P pod kierunkiem p. Beaty Waś i p. Anny Rupińskiej wystawiła Jasełka Dworcowe , które łączyły czasy współczesne z chwilą Narodzenia Pańskiego. Postawa ludzi wobec tego wydarzenia i współczesny świat powierzchownych wartości to nadrzędna refleksja, którą ukazali grający w przedstawieniu uczniowie. Świąteczną oprawę muzyczną przygotował szkolny zespół muzyczny Elektrony pod opieką p. Radosława Szewczyka. Dyrektor szkoły p. Tadeusz Olszewski podziękował uczniom za udział w Jasełkach oraz za ich przygotowanie, a także złożył najserdeczniejsze życzenia świąteczne wszystkim zgromadzonym gościom, pracownikom szkoły i uczniom.

Tekst: Beata Waś
Foto: Bartosz Żebrowski, Adrian Pędzich - Szkolne Koło Fotograficzne

Czytaj więcej...

Partnerzy