piątek, marzec 22, 2019

Zaproszenie na dzień otwarty WKU w Ostrołęce

W sobotę 22 września w godz. 10.00 do 14.00 Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ostrołęce zaprasza zainteresowanych służbą wojskową / i nie tylko/ do odwiedzenia siedziby WKU /ul. Sienkiewicza 45/.

Więcej informacji...

 

 

 

 

Ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych i odbiór świadectw dojrzałości

Dyrekcja szkoły zaprasza absolwentów szkoły na ogłoszenie wyników i odbiór świadectw dojrzałości w dniu 11 września o godz.1200 w budynku szkoły. Odbiór świadectw dojrzałości w sekretariacie nr II a informacja o uzyskanych wynikach indywidualnych w pokoju 107A.

 

Rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny

W słoneczny poniedziałkowy ranek 3 września zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny 2018/19. Dzień rozpoczęła uroczysta msza św. odprawiona w Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce, po której uczniów, grono pedagogiczne i zaproszonych gości, zgromadzonych na boisku szkolnym przy ZSZ Nr 1 przywitał dyrektor szkoły pan T. Olszewski. Gospodarz szkoły podkreślił, że wśród 260 nowych uczniów, rozpoczynających w tym roku naukę w naszej placówce, są też polskie dzieci z Berdiańska i Pińska, które tu właśnie kontynuowały będą swoją edukację. Szczególnie ciepłe słowa usłyszeli uczniowie klas I i ich rodzice, gdyż dyrektor zapewnił wszystkich o bezpieczeństwie i przyjaznej atmosferze, panującej w naszej Metalówce, a nade wszystko o wysokim poziomie nauczania i profesjonalizmie naszych nauczycieli. Pierwszakom przedstawieni zostali ich wychowawcy

Czytaj więcej...

Odbiór dyplomów oraz świadectw egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Dyrekcja Szkoły zaprasza uczniów i absolwentów po odbiór dyplomów oraz świadectw egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sekretariacie II, przy dolnej sali gimnastycznej.

 

Młodzież z Berdiańska na spotkaniu z prezydentem miasta

Z prezydentem Januszem Kotowskim spotkała się grupa młodzieży z Berdiańska na Ukrainie. Trójka z nich rozpocznie jesienią edukację w ZSZ nr 1 im. dra Józefa Psarskiego. Młodzi Polacy ze wschodniej Ukrainy przebywali w Ostrołęce na zaproszenie samorządu i dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. Współpraca z organizacjami polonijnymi na Ukrainie i Białorusi owocuje wzrostem liczby młodzieży polskiego pochodzenia kontynuujących naukę w ostrołęckiej placówce. Tym razem z naszym miastem zapoznała się grupa uczniów z Berdiańska na wschodzie Ukrainy, miasta oddalonego zaledwie o 90 km od linii frontu rosyjsko-ukraińskiego. Przebywali w Ostrołęce pod opieką Olgi Popovej, polonistki, która jest wiceszefową berdiańskiej Polonii. W czasie kilkudniowego pobytu zwiedzili między innymi skansen w Kadzidle i wraz z ostrołęckimi uczniami popływali kajakami Krutynią. Odwiedzili też ratusz, gdzie spotkali się z prezydentem miasta. Organizacja polonijna z Berdiańska chce podpisać z samorządem umowę o współpracy, co umożliwi finansowanie wielu programów edukacyjnych dla polskiej młodzieży. Warto wspomnieć, że od września naukę w ZSZ Nr 1 będzie kontynuowało w sumie 10 uczniów zza wschodniej granicy, troje z Ukrainy i siedmioro z Białorusi. Będą zdobywać wiedzę na kierunkach: geodezja, mechatronika, informatyka i logistyka. Nad ich pobytem w Ostrołęce czuwa bezpośrednio dyrektor Tadeusz Olszewski.

źródło: www.ostroleka.pl

Partnerzy