wtorek, październik 17, 2017

Bank Aktywnej Młodzieży

Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że szkoła nasza wygrała grant – dofinansowanie w konkursie ogłaszanym przez Fundację Banku BZW BK w ramach programu Bank Aktywnej Młodzieży.
Znaleźliśmy się w gronie 88 szczęśliwców, z których większość to stowarzyszenia, fundacje, parafie i organizacje społeczne.  Stosowna umowa pomiędzy Fundacją BZW BK a Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce została podpisana w dniu 21 marca 2014 r.
   W ramach BAM-u złożyliśmy projekt „Testament Czwartaka – Edycja II” . Jest to gra uliczna opracowana przez „Czwartaków”. Zostanie ona rozegrana jesienią w czasie II Kongresu Karty Szkolnej. Dofinansowanie w wysokości 10.000 zł zostanie wykorzystane na doposażenie sprzętowe i mundurowe w Garnizonie.
   W ramach Programu Grantowego „Bank Ambitnej Młodzieży” wpłynęły 273 wnioski. Każdy wniosek był oceniony przez trzech niezależnych ekspertów Fundacji. Najwyższe noty uzyskały oryginalne w formie i treści projekty wyróżniające się wysokimi walorami edukacyjnymi i wychowawczymi.Autorzy projektu:

Ks. Marek Kondratowicz
Pan Dominik Mydłowski
Pan Robert Stępień
Pan Tadeusz Olszewski

Konsultacja  – Pani Joanna Kamińska

Gratuluję Tadeusz Olszewski – Dyrektor Szkoły

Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych

„Wiernie iść będziemy Twoim Śladem – Ostrołęka w Hołdzie Żołnierzom Wyklętym”

5 marca 2014 r. w naszej szkole uroczyście otwarto wystawę pt. „Ostatni Leśni. Mazowsze i Podlasie w ogniu 1948 – 1953”. Wystawę przygotował Instytut Pamięci Narodowej w związku z obchodami Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przybyłych gości powitał dyrektor szkoły Pan Tadeusz Olszewski. W swoim wystąpieniu docenił wyjątkowe zaangażowanie młodych ludzi, udział szkolnej grupy rekonstrukcyjno-historycznej „Czwartacy” w Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz Mszy polowej i Apelu Pamięci. Nawiązał do  sylwetki patrona szkoły  dra Józefa Psarskiego, który był lekarzem okręgu ostrołęckiego Armii Krajowej.  -  Bardzo się cieszymy, że wystawa trafiła do naszej szkoły – powiedział Dyrektor - ponieważ zasłużyliśmy sobie chociażby samym patronem”.
Podczas uroczystości młodzież z ostrołęckich szkół ponadgimnazjalnych wysłuchała wykładu prof. Jacka Pawłowicza na temat działalności Żołnierzy Wyklętych, którzy w niezwykle trudnych warunkach, często w beznadziejnej sytuacji kontynuowali walkę o wolną Polskę. Profesor przybliżył ideę powstania Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Opowiedział też trzy historie ”ostatnich leśnych”  z Ziemi Płockiej.
 „Niezłomni” – tak nazwał „żołnierzy wyklętych” prof. J. Pawłowicz – umiłowali Polskę i dla niej oddali życie. Zwrócił się do młodzieży z apelem, by pamiętali o wiernych obrońcach Ojczyzny.
Na zakończenie uroczystości Pani Joanna Kamińska z Ostrołęckiego Stowarzyszenia Historycznego szczególnie  podziękowała „Czwartakom” za pomoc w organizacji miejskich obchodów Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  

Tekst: Elżbieta Brulińska

Czytaj więcej...

Promocja książki Pawła Abramskiego

W dniu 6 marca 2014 roku młodzież klasy III P uczestniczyła w promocji książki Pawła Abramskiego pt. W imieniu polskiego państwa podziemnego… Z dziejów walk o wolność Polski na Mazowszu Północno - Wschodnim w pamiętnikach „Szarugi” 1939-1945. Książka została wydana nakładem Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego. Uczestnicy spotkania odbywającego się w Muzeum Kultury Kurpiowskiej mieli okazję zapoznać się z historią legendarnego oddziału specjalnego Armii Krajowej obwodu Rajski Ptak, wchodzącego w skład kompanii ppor. Kajetana Fijałkowskiego ps. 'Rafał”. Dzięki obecności dr hab. Janusza Gołoty oraz dr Jerzego Kijowskiego młodzież uczestniczyła w dyskusji dotyczącej trudnej sztuki zasad warsztatu badań historycznych, realiów życia codziennego w okupowanej Polsce. Na koniec spotkania autor przekazał w prezencie egzemplarz książki do biblioteki szkolnej.
Pan Janusz Gołota serdecznie podziękował uczniom za aktywny udział w spotkaniu. Podkreślił wyjątkowe zaangażowanie młodzieży i jej wzorową postawę.

Tekst: Rafał Chełchowski

Mistrz Matematyki

Do 28.03.2014 r., czekamy w świetlicy szkolnej na rozwiązania zadań z marca.

Powodzenia.
Justyna Wojciechowicz

Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Klasa 4

"Na dobry początek"

Konkurs czytelniczy Na dobry początek to zmagania skupiające uczniów klas I. Do tegorocznej edycji przystąpiło 11 uczniów, którzy we wrześniu rozpoczęli naukę w naszej szkole. Celem konkursu było rozpropagowanie idei czytelnictwa i sprawdzenie, na ile nasze pierwszaki znają grecką mitologię. Najdokładniej z wierzeniami Greków zapoznał się uczeń klasy IF Mateusz Bukowski, który zajął I miejsce.

Gratulujemy!

Tekst: Małgorzata Łapińska

 

Partnerzy