piątek, marzec 22, 2019

Praktyka zawodowa w Grecji Maj-Czerwiec 2018r.

W dniach 14.05-08.06.2018r., uczniowie z klas 3E i 3F, kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, uczestniczyli w czterotygodniowych praktykach zawodowych, w Grecji. Były one realizowane w ramach projektu „ERASMUS+ mobilność=wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne absolwentów ZSZ nr 1 w Ostrołęce” o numerze 2017-1-PL01-KA102-036591 „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry  kształcenia  zawodowego”, realizowanego  ze  środków PO WER na zasadach Programu Erasmus + Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 

Czytaj więcej...

"Jak nie czytam jak czytam"

Czytanie książek pobudza wyobraźnię, poszerza słownictwo, jest źródłem wiedzy i rozwoju, a także nauki i rozrywki. I choć jest to fakt powszechnie znany, Polacy zdają się coraz częściej zapominać o nim w swoim codziennym  życiu. Jak podkreślają eksperci jedyna nadzieja na wzrost wskaźników czytelnictwa leży w dorastającym pokoleniu. Kto w młodości nie odnajdzie radości z czytania bardzo rzadko staje się aktywnym czytelnikiem w dorosłym życiu. Jeżeli 62 % dorosłych Polaków nie czyta książek  trudno oczekiwać, że wszyscy uczniowie wyniosą nawyk czytania z domu. Przewodnia rola w aktywizacji czytelnictwa spoczywa więc na bibliotekach, które „wychowują czytelnika”. Z myślą o wszystkich którzy na przekór wszelkim statystykom chętnie sięgają po książki, a także tych, którzy czytają rzadko redakcja miesięcznika „Biblioteka w szkole” ogłosiła ogólnopolską akcję „Jak nie czytam  jak czytam”.

Czytaj więcej...

Rok Herbertowski - Konkurs

27 października 2017 roku Sejm RP -  głęboko przekonany o wyjątkowym znaczeniu twórczości poety - przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta.
W uzasadnieniu tej uchwały czytamy: W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno odróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń. Przestrzegał: „Naród, który traci pamięć, traci sumienie”. A zatem należy zrobić wszystko, by odbudować autorytety. Ich brak bowiem to dla losów narodu śmiertelne zagrożenie. Wprowadził do polszczyzny wiele zdań budujących naszą wyobraźnię, z których najważniejsze brzmi: „Bądź wierny.  Idź”.

Czytaj więcej...

Ojczysty dodaj do ulubionych

Konkurs o zasięgu powiatowym pod takim właśnie hasłem już po raz kolejny zorganizowało I LO w Ostrołęce.
Uczestnicy zmagali się z zagadnieniami poprawności naszego języka, odnajdując i poprawiając w zadaniach  błędy językowe, odmieniając obco brzmiące nazwiska i podając definicje wyrazów, których na co dzień nie używamy.
Konkurs z każdym rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co jest dowodem na to, że zagadnienia poprawności językowej stają się nam coraz bliższe i dostrzegamy wagę problemu.
W tegorocznej edycji konkursu wyróżnienie otrzymał uczeń klasy I i Łukasz Rolka, który na specjalnej gali, zorganizowanej w OCK 6 maja, otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrody.
Gratulujemy!

 

 

Łączy nas pamięć - 75. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim

19 kwietnia 2018 roku obchodziliśmy 75. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim - największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej.
     Dla uczczenia tej rocznicy realizowany był w szkole projekt „Łączy nas pamięć”. Przygotowano okolicznościowe wystawy i prezentacje multimedialne,  przeprowadzono akcję informacyjną o powstaniu, rozdawano papierowe żółte  żonkile.
    Uroczystego otwarcia wystawy poświęconej 75. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim  dokonał w obecności uczniów i pracowników dyrektor szkoły Pan Tadeusz Olszewski wygłaszając okolicznościowe przemówienie i zapalając Znicz Pamięci. W swoim wystąpieniu dyrektor szczególnie podkreślił, że celem powstańców była  walka o honor i ludzką godność.

Czytaj więcej...

Partnerzy