wtorek, czerwiec 27, 2017

XXIII edycja Targów AUTOMATICON

14 marca 2017r. w warszawskim Centrum EXPO XXI miała miejsce XXIII edycja Targów AUTOMATICON, które swym zakresem obejmują tematykę od mechaniki i mechatroniki oraz wyposażenia warsztatowego, poprzez produkcję elektroniki, sterowanie, komunikację, pomiary, aż po systemy zarządzania produkcją i oprogramowanie. Tradycyjnie na takiej imprezie nie mogło zabraknąć uczniów z klas mechatronicznych ( IM, IIM ), którzy pod opieką panów Leszka Szymaniewskiego, Roberta Dobrzyńskiego i Andrzeja Kucharczyka, zagłębiali tajniki tej fascynującej dziedziny. Targi są licznie odwiedzana przez specjalistów i projektantów branży, poszukujących nowych rozwiązań technicznych jak również przez uczniów, dla których są bogatym źródłem informacji. Szczególne znaczenie ma tu bezpośredni kontakt z projektantami i producentami wystawianego sprzętu, co daje możliwość dokładnego zgłębienia rozwiązań technicznych oraz uzyskania na miejscu odpowiedzi na nurtujące pytania. Targi są też znakomitą okazją do uczestnictwa w seminariach prowadzonych przez ekspertów z całego świata, jak też spróbowania swoich sił w różnych konkursach organizowanych dla odwiedzających. W tym roku nowością były rozegrane po raz pierwszy mistrzostwa w lutowaniu. Bogata oferta tematyczna i prezentowane rozwiązania sprawiły, że każdy uczeń odwiedzający targi AUTOMATICON znalazł dla siebie coś interesującego i poszerzył swoją wiedzę. Wizyta w centrum handlowym Arkadia była dopełnieniem programu wyjazdu i pozwoliła posilić się przed drogą powrotną.
Tekst: Robert Dobrzyński

Czytaj więcej...

„Pole elektromagnetyczne i jego wpływ na zdrowie człowieka”

W dniu 7.02.2017 na dolnej sali gimnastycznej odbyło się spotkanie prozdrowotne z uczniami wszystkich klas maturalnych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 .
Prowadzący akcją Adrian Świder z klasy IV A przedstawił własną prezentację multimedialną pod hasłem „Fale elektromagnetyczne i jego wpływ na zdrowie człowieka”.
Akcję powyższą zorganizowaną w ramach realizacji zadań do etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Uczeń Adrian Świder przedstawił swoją prezentację również w Zespole Szkół w Czarni, Gimnazjum nr 2 w Ostrołęce oraz w Internacie ZSZ Nr 1 w Ostrołęce.

Opiekunem ucznia jest Bożena Gruszka-Leszczyńska

Czytaj więcej...

Staż zawodowy w Portugalii dla elektryków

W dniach od 19 lutego do 4 marca 2017 r. trzydziestu trzech uczniów naszej szkoły odbywało staż zawodowy w Portugalii, który był realizowany w ramach projektu: "Kompetencje zawodowe z fotowoltaiki to wyższe szanse na zatrudnienie i lepsze perspektywy kariery zawodowej". Na staż zostali wybrani uczniowie z klasy II A oraz III A. Dzięki organizatorom, portugalskiej organizacji Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade Rua da Estrada oraz Agencji Rozwoju Regionalnego Spółki z o.o., młodzież miała możliwość poznania warsztatu pracy w zakładach portugalskich, ciekawej kultury i historii tego kraju, a także zobaczenia wielu wspaniałych miejsc.

Tekst: Dominik Mydłowski

Czytaj więcej...

Komisja Kultury z twórcami

19.01.2017r., po raz piaty przy opłatku spotkali się samorządowcy i ludzie kultury. Na posiedzenie Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji zaproszono przedstawicieli środowisk twórczych, artystów, szefów placówek kultury.
Celem spotkania było przedstawienie głównych kierunków  polityki kulturalnej miasta na rok 2017, z czym zapoznał obecnych  przewodniczący Komisji  Ryszard Żukowski.
Wiceprezydent Grzegorz Płocha  dziękował gościom samorządu za codzienną aktywność, znacznie przekraczającą pojęcie zwykłego obowiązku oraz za zaangażowanie w tworzenie wizerunku ostrołęckiej kultury. W spotkaniu wzięli także udział: poseł Arkadiusz Czartoryski, przewodniczący Rady Miasta Jerzy Grabowski i dyrektor Wydziału Promocji Miasta, Kultury i Sportu Maria Rochowicz. Miłym akcentem posiedzenia Komisji z udziałem przedstawicieli twórców, stowarzyszeń i instytucji ostrołęckiej kultury było złożenie sobie życzeń oraz wysłuchanie kolęd w wykonaniu młodych artystów.

źródło: www.ostroleka.pl

Fotorelacja

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

rozpoczynamy kolejny etap reformy edukacji. Chcemy przejść przez niego wspólnie z Państwem.

Nowa szkoła będzie bezpieczna i przyjazna dla uczniów oraz rodziców, z dobrze przygotowaną i uczciwie wynagradzaną kadrą pedagogiczną.

Nowe zasady wejdą w życie 1 września 2017 roku. Jednak reforma oświaty to nie tylko przekształcenie samego ustroju szkolnego. Szkoła powinna być przede wszystkim nowoczesna, przyjazna i bezpieczna. Dążymy do m.in.:

  •     zmniejszenia liczby dzieci w klasach,
  •     ograniczenia dwuzmianowości i konieczności dowożenia uczniów do szkół,
  •     wzmocnienia pozycji rodziców w szkole,
  •     dostępu do szerokopasmowego internetu do wszystkich szkół (wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji).


Dziecko już od szkoły podstawowej będzie rozwijało umiejętności czytelnicze. Na lekcjach nauczyciel będzie czytał wspólnie z uczniami. Dzieci nauczą się pracy zespołowej i kreatywności. Przywrócimy znaczenie kształcenia przedmiotowego.

Położymy nacisk na naukę języków obcych, znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych i matematyki. Każdy uczeń w szkole otrzyma bezpłatny podręcznik i materiały ćwiczeniowe. Chcemy, aby docelowo w każdej szkole pracował pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy i metodyczny. Zależy nam na tym, aby uczniowie oraz nauczyciele lubili swoją szkołę i czuli się w niej docenieni.

Zadbamy o cyberbezpieczeństwo. Dzieci dowiedzą się jak bezpiecznie poruszać się w sieci i czym różni się rzeczywistość wirtualna od realnego świata.

Reforma edukacji to także przywrócenie należnej rangi szkolnictwu zawodowemu. Chcemy realnie powiązać kształcenie zawodowe z rynkiem pracy. 1 września 2017 roku uruchomimy branżowe szkoły I stopnia, zaś w 2020 roku – branżowe szkoły II stopnia.

Reforma jest dobrze przygotowana i przemyślana – jej wprowadzanie to wieloletni proces. Będziemy ją wdrażali  etapowo aż do 2023 roku. Chcemy, aby ten czas był jak najbardziej przyjazny tak dla dzieci, jak i dla rodziców. W związku z tym powołałam w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zespół do spraw wdrażania reformy. Przy współpracy z Koordynatorami z ramienia Kuratoriów Oświaty będzie on na bieżąco monitorował sytuację w regionach. Chcemy być blisko i na bieżąco reagować na Państwa uwagi.

Do 31 marca 2017 r. samorządy mają czas na podjęcie decyzji i poinformowanie, jak będzie wyglądała nowa sieć szkół. Zachęcamy do kontaktu z dyrektorami szkół, nauczycielami oraz lokalnymi urzędami, aby sprawdzić jakie propozycje przekształceń zostały zaplanowane w poszczególnych miejscowościach.

Przy wprowadzaniu zmian chcemy być blisko Państwa. Do końca marca 2017 r. Kuratorzy Oświaty i Wojewodowie będą spotykali się z nauczycielami, dyrektorami szkół, samorządowcami, a przede wszystkim rodzicami i opiekunami. Zapraszam do udziału w tych spotkaniach. Zachęcam również do odwiedzenia strony: www.reformaedukacji.men.gov.pl

Z poważaniem

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Partnerzy