sobota, sierpień 18, 2018

Obchody IX Dnia Regionalnego

„Nie odejdę stąd nigdy, zostanę zaczarowany
Na zawsze w niewolę tej ziemi oddany…”
D. Maliszewski

22 maja 2014 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji obchodów IX Dnia Regionalnego. Po odśpiewaniu hymnu Ostrołęki Dyrektor Szkoły pan Tadeusz Olszewski, powitał przybyłych gości –  panią Teresę Kupiszewską i pana Mirosława Grzyba, Prezesa Zarządu Głównego Związku Kurpiów oraz nauczycieli i uczniów. Następnie pani Maria Dłuska przybliżyła historię ostrołęckiego grodu, zaś pani Teresa Kupiszewska, słowami regionalnych poetów, ukazała piękno Narwi, będącej królową kurpiowskich rzek. W kolejnej części spotkania zostały wręczone nagrody laureatom i  uczniom wyróżnionym w szkolnych konkursach o Ziemi Kurpiowskiej oraz podziękowania za pracę na rzecz „Małej Ojczyzny”. Spotkanie zakończył program literacko-muzyczny, w którym uczniowie z klasy I G zaprezentowali wiersze napisane przez młodzież. Obejrzeliśmy też prezentację multimedialną, ukazującą piękno  Kurpiowszczyzny i wysłuchaliśmy melodii kurpiowskich, które zagrał na akordeonie  Cezary Szablak. Autorką scenariusza uroczystości była pani Maria Dłuska. W tym dniu mogliśmy także obejrzeć wystawy okolicznościowe przygotowane przez panie: Grażynę Gorczycę, Beatę Waś, Marię Dłuską i Katarzynę Aptacy. Organizatorzy IX Dnia Regionalnego składają serdeczne podziękowania Towarzystwu Przyjaciół Ostrołęki, Stowarzyszeniu Pomocy Szkole w Ostrołęce, Dyrekcji Szkoły i Radzie Rodziców za ufundowanie nagród oraz wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości.

Tekst: Maria Dłuska
Zdjęcia: Dominik Stefański

Czytaj więcej...

II edycja konkursu graficznego IT Szkoły „Mój cyfrowy świat”

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu graficznego IT Szkoły. Tegorocznym tematem przewodnim konkursu jest „Mój cyfrowy świat”. Hasło związane jest z udziałem Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki  w projekcie eSkills for Jobs 2014. Projekt realizowany przez Komisję Europejską równolegle w 30 państwach Europy ma na celu popularyzację umiejętności cyfrowych i profesji z nich związanych wśród młodzieży.
Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować pracę graficzną prezentującą „Mój cyfrowy świat” w kontekście umiejętności cyfrowych i ich wykorzystania w swojej przyszłej pracy zawodowej. Poza tym być zarejestrowanym w http://it-szkola.edu.pl i przypisanym do swojej szkoły i nauczyciela uczestniczących w rankingu szkół tego projektu.
Autorzy najciekawszych prac, wyłonieni przez Jury konkursu oraz w głosowaniu internetowym, otrzymają nagrody ufundowane wspólnie przez firmę Samsung Polska  oraz Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Nagrodzeni zostaną również nauczyciele, których uczniowie zgłoszą największą liczbę prac.
Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu (http://it-szkola.edu.pl/kong)
Prace spełniające wymagania regulaminu konkursu wysyłamy elektronicznie od 26 maja do 2 czerwca 2014 roku.
Dla zainteresowanych pomocy udzieli pan Władysław Niedźwiecki.

„METALÓWKA” w praktykach zagranicznych po raz drugi

Jesienią wspólnie z  Miastem Ostrołęka, Wyższą Szkołą Ekonomiczną  – Społeczną w Ostrołęce, Agencją Rozwoju Regionalnego Sp. Z o. o. w Ostrołęce, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego rozpocznie realizację II części projektu „Praktyki i staże zawodowe to lepsza skuteczność absolwentów ZSZ Nr 1 na lokalnym rynku pracy”.

 

 

Czytaj więcej...

Pożegnanie uczniów klas maturalnych

25 kwietnia pożegnaliśmy uczniów klas maturalnych. W uroczystościach szkolnych wzięli udział : Prezydent Miasta Ostrołęki- p. Janusz Kotowski, Dyrektor Wydziału Oświaty w Ostrołęce – p. Mirosław Rosak, Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Mazowieckiego Kuratorium Oświaty - p. Teresa Michalak , przewodniczący ostrołęckiego ZNP – p. Robert Chorowicz oraz przedstawiciele Rady Rodziców, dyrekcja, wychowawcy i nauczyciele ZSZ nr 1.
Dyrektor szkoły – p. Tadeusz Olszewski w przemówieniu skierowanym do uczniów żegnających mury „metalówki” powiedział, że czuje się jak ojciec, który wysyła w świat swoje dorosłe dzieci. Chciałby, aby uczniowie swoją postawą życiową dobrze reprezentowali Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce.
Następnie zabrali głos zaproszeni goście. Wszyscy życzyli maturzystom sukcesów na egzaminach, szczęścia w każdej dziedzinie życia, satysfakcji z podejmowanych działań, odpowiedzialnego postępowania w życiu. Wyróżniającym się abiturientom zostały wręczone nagrody za najlepsze wyniki w nauce, wzorową postawę uczniowską, a także pracę na rzecz szkoły oraz osiągnięcia sportowe. Na zakończenie zagrał szkolny zespół muzyczny Elektrony.

Tekst: Iwona Markowska

Czytaj więcej...

Uroczysta msza święta w kościele św. Antoniego

W dniu 3 maja bieżącego roku w kościele św. Antoniego Padewskiego miało miejsce uroczyste nabożeństwo, łączące w sobie rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, święto maryjne oraz uroczyste odsłonięcie pomnika świętego Jana Pawła II. We mszy św. wzięły udział poczty sztandarowe oraz rekonstruktorzy ze stowarzyszenia "Czwartacy" (wśród nich pan prof. Dominik Mydłowski), którzy złożyli kwiaty przed mogiłą Czwartaków przy klasztorze oraz oddali salwę honorową w czasie odsłonięcia i poświęcenia pomnika naszego wybitnego papieża. Swoją obecnością uświetnił ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski.

Tekst: Dominik Mydłowski

Czytaj więcej...

Partnerzy