czwartek, luty 22, 2018

Praktyki i staże zawodowe


W dniu 24 maja 2013 r., o godz. 1000 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego odbyła się konferencja otwierająca projekt "Praktyki i staże zawodowe to lepsza skuteczność absolwentów ZSZ Nr 1 na lokalnym i regionalnym rynku pracy".
Uczestników powitał dyrektor szkoły Tadeusz Olszewski, który w słowie wstępnym wspomniał o trudnościach systemowych i językowych, które na początku towarzyszyły organizacji i przygotowaniom projektu.

Następnie swoje referaty wygłosili Panowie: Ireneusz Żuchowski – Rektor Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Społecznej w Ostrołęce i Marek Mielnicki – Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Ostrołęce. Obydwie instytucje wraz z Miastem Ostrołęka są partnerami w realizacji zadania. Prezydenta Miasta reprezentowała Pani Małgorzata Ziemianowicz.

Czytaj więcej...

Rok 2013 Rokiem Juliana Tuwima - KONKURS

W roku 2013 upływają dwie ważne rocznice związane z postacią Juliana Tuwima: sześćdziesięciolecie śmierci i stulecie debiutu literackiego. Dlatego też Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu dorobku poety dla dziedzictwa narodowego, ogłosił rok 2013 Rokiem Juliana Tuwima – głosi tekst przyjętej w grudniu 2012 roku uchwały.

Bogata i różnorodna twórczość poety, obejmująca lirykę, satyrę i groteskę, poezję dla dzieci, działalność przekładową, twórczość kabaretową, skecze i piosenki, teksty pisane dla teatru i kina – stanowi wciąż żywotną i atrakcyjną całość, adresowaną do odbiorców w różnym wieku; zarówno do wyrafinowanego czytelnika poezji, jak i „do prostego człowieka”, widza nastawionego na kulturalną rozrywkę. To sprawia, że obchody Roku Juliana Tuwima mają wymiar powszechny. Dają świadectwo możliwości współistnienia i wzajemnego dopełniania się kultury „wysokiej” i „niskiej”.

W coroczne jubileusze od 10-ciu lat włączamy się konkursem przedmiotowym z języka polskiego, adresowanym do uczniów klas I-III. Celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat życia i twórczości Juliana Tuwima, kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł, rozwijanie zainteresowań literackich, uwrażliwianie na piękno polskiej literatury. Konkurs odbędzie się 11 czerwca 2013 roku o godzinie 10.30. w sali 204, szczegółowy regulamin oraz wykaz proponowanych źródeł zamieszczony został na tablicy ogłoszeń.

Bezpieczne wakacje

Wypadek drogowy
Jeszcze nie wiedzą,
Co pól godziny temu
Stało się tam, na szosie…
W. Szymborska

W dniu 28 maja 2013 r. w naszej szkole, w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Ostrołęce, odbyło się spotkanie na temat „Bezpiecznych wakacji”, które poprowadził mł. insp. w stanie spoczynku mgr inż. Wojciech Pasieczny - Biegły Sądu Okręgowego w Warszawie ds. rekonstrukcji wypadków drogowych.
Uczniowie klas pierwszych zostali zapoznani z przyczynami i skutkami oraz społecznymi kosztami wypadków drogowych. Była to mądra i pouczająca lekcja dla każdego młodego człowieka. Nie ma szybkiej i bezpiecznej jazdy.

Czytaj więcej...

XI Konkurs matematyczno-fizyczny

W dniu 12.04.2013 odbyły się szkolne eliminacje  XI Konkursu Matematyczno-Fizycznego organizowanego przez II SLO im. T. Halika. Z zadaniami  zmierzyło się 16 uczniów klas pierwszych.  Z tej grupy wyłonione zostanie  4 osoby z najwyższymi wynikami, które w dniu 19.04.2013 wezmą udział w konkursie w II SLO.

Czytaj więcej...

Wycieczka do Poznania

W dniach 5-6 kwietnia 2013 r. odbyła się szkolna wycieczka do Poznania, której głównym celem były targi Motor Show. Na starcie mimo wczesnej pory stawili się punktualnie wszyscy uczestnicy i w doskonałych nastrojach wyruszyliśmy w długą podróż. Pierwszym przystankiem była podpoznańska Nekla i wytwórnia sprzętu elektroinstalacyjnego KOS, z którą szkoła od lat utrzymuje kontakty. Uczestnicy mieli możliwość prześledzić cały proces produkcyjny zakładu począwszy od granulatów tworzyw sztucznych aż po końcowe wyroby, zapytać o szczegóły techniczne produkcji i asortyment wyrobów. Na koniec każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy upominek od firmy.
Po przyjeździe do Poznania i obiedzie wyruszyliśmy „na miasto”. Zahaczając o galerię Stary Browar dotarliśmy na poznańską starówkę, która jest wspaniałą pozostałością po dawnej świetności miasta i pozwala poczuć jego średniowieczną atmosferę. Na starym rynku, pełnym kolorowych kamienic szczególna uwagę zwraca renesansowy Ratusz wraz ze słynnymi poznańskimi koziołkami, które są symbolem miasta oraz cztery okazałe fontanny, tworzące niepowtarzalny klimat tego miejsca.

Czytaj więcej...

Partnerzy