piątek, marzec 22, 2019

„Jan Karski, Jan Nowak-Jeziorański, Oskar Kolberg – patroni roku 2014”.

Regulamin XI edycji konkursu przedmiotowego z języka polskiego pod hasłem:

„Jan Karski, Jan Nowak-Jeziorański, Oskar Kolberg – patroni roku 2014”.

1. Cele konkursu:

 • przybliżenie i rozpowszechnienie wiedzy na temat życia i dokonań wybitnych postaci,
 • kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł,
 • rozwijanie zainteresowań literackich, historycznych i kulturowych.

2. Zasady uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I –III,
 • chętni uczniowie proszeni są o zgłaszanie się do nauczycieli języka polskiego.

3. Przebieg konkursu:

 • konkurs odbędzie się 16 czerwca 2014 roku o godzinie 1400 w sali 204,
 • konkurs będzie miał formę testu sprawdzającego wiedzę na temat biografii patronów roku 2014.

4. Proponowane źródła:

 • www.jankarski.net/pl
 • www.jankarski.org
 • www.jannowakjezioranski.pl
 • nowak-jezioranski.pl
 • www.kolberg2014.org.pl
 • www.oskarkolberg.pl/page.php/1/show/16

5. Kryteria oceny:

 • prace oceniać będzie komisja konkursowa – nauczyciele j. polskiego ZSZ nr 1,
 • komisja przydzieli I, II i III miejsce,
 • wyniki konkursu zostaną opublikowane 16 czerwca 2014 roku o godzinie 1600 (tablica ogłoszeń, strona internetowa szkoły),
 • wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

 

25 rocznica wolnych wyborów w Polsce

Wyrwij murom zęby krat!
Zerwij kajdany, połam bat!
A mury runą, runą, runą
I pogrzebią stary świat!

W dniu 4 czerwca 2014 roku, w naszej szkole, odbyła się uroczystość nawiązująca do 25. rocznicy wolnych wyborów w Polsce. Rozpoczęło ją wystąpienie pana Tadeusza Olszewskiego – Dyrektora Szkoły, w którym odniósł się do znaczenia wolności w życiu człowieka. W kolejnej części spotkania wysłuchaliśmy koncertu literacko-muzycznego, przygotowanego pod kierunkiem  pani Marii Dłuskiej, z udziałem nauczycieli i uczniów. Pan Dominik Mydłowski nawiązał do historii wolnych wyborów, pani Maria Dłuska zaprezentowała sylwetkę Tadeusza Mazowieckiego, zaś młodzież z klasy I G recytowała wzruszające wiersze z lat  osiemdziesiątych XX wieku. Obejrzeliśmy także prezentację multimedialną zatytułowaną „Od zniewolenia, do wolności”. Koncert odbył się w scenografii przygotowanej przez panie: Beatę Waś i Marię Dłuską,  którą tworzyły hasła wyborcze z 04.06.1989 roku. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy włączyli się w przygotowanie uroczystości.

Tekst: Maria Dłuska
Zdjęcia: Dominik Stefański, Szymon Modzelewski

Czytaj więcej...

Dzień Języków Obcych 2014

29 maja 2014 r. obchodziliśmy  w naszej szkole Dzień Języków Obcych. Dzień ten rozpoczął się od VI Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglo– i Niemieckojęzycznych. Honorowy patronat nad konkursem objął senator Robert Mamątow.  

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów szkół technicznych do rozwijania i pogłębiania wiedzy na temat języka, kultury, historii, tradycji i literatury krajów anglo- i niemieckojęzycznych.  Konkurs ten cieszył się dużym powodzeniem. W tym roku wzięło w nim udział 37 uczniów ze szkół technicznych z Ostrołęki oraz Kadzidła. W imieniu pana Roberta Mamątowa nagrody wręczyła jego małżonka pani Maria Mamątow.
Laureatami konkursów zostali:

Czytaj więcej...

Obchody rocznicy bitwy pod Ostrołęką z 1931 r.

W dniu 24. 05 br. - w ramach Dni Ostrołęki - uczniowie i nauczyciele zrzeszeni w szkolnym Kole Historyczno-Rekonstrukcyjnym "Czwartacy" wzięli czynny udział w uroczystych obchodach rocznicy bitwy pod Ostrołęką z 26.05. 1831 r.
W uroczystości wzięli udział uczniowie z klas: I P, I S, II P oraz III P- pod opieką nauczycieli Roberta Stępnia i Dominika Mydłowskiego. Na uroczyste obchody złożyły się: wbicie symbolicznego kopijnika poświęconego bohaterowi bitwy gen. Józefowi Bemowi, ponadto polowa msza święta celebrowana przez księdza Marka Kondratowicza na stopniach Mauzoleum Bitwy pod Ostrołęką, uroczyste wręczenie odznaczeń przez ambasadora Węgier oraz rekonstrukcja walk pod Ostrołęką, jaka odbyła się na Fortach Bema. Widzowie mogli zobaczyć pozorowane walki Rosjan z Polakami, wystrzały, przedzieranie się przez fosę, walki o armaty itd. Jednocześnie można było obejrzeć obóz polowy wojska rozbity na łące przy Mauzoleum.
Tekst: Dominik Mydłowski

Wizyta szkolnej grupy rekonstrukcyjnej w Szkole Podstawowej w Białobieli

W dniu 21. 05. 2014 r. członkowie naszego, szkolnego Koła Historyczno-Rekonstrukcyjnego "Czwartacy", na specjalne zaproszenie byli z wizytą w Szkole Podstawowej w Białobieli. Uczniowie pod opieką p. Dominika Mydłowskiego i Roberta Stępnia zaprezentowali siebie. Pan prof. Dominik Mydłowski zwięźle opisał działalność grupy rekonstrukcyjnej przed uczniami szkoły podstawowej, Sebastian Kamiński (III P) przybliżył realia życia obozowego oraz cechy musztry i wyposażenia, a o roli markietanek wspomniała Aleksandra Sejbuk (II P). Szczególne zainteresowanie i entuzjazm społeczności szkolnej wzbudził pokaz strzelania z karabinów skałkowych oraz wystrzał armatni.
Tekst: Dominik Mydłowski

Partnerzy