czwartek, luty 22, 2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

OGŁOSZENIE

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w dniu  4 września 2017 roku

- godz. 9.00 uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych spotkania z wychowawcami klas zgodnie z przydziałem sal
- godz. 10.00 uczniowie klas pierwszych – górna sala gimnastyczna.

Matura poprawkowa 2017

Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce, informuje, że wszystkie pisemne poprawkowe egzaminy maturalne odbędą się w ZSZ Nr 1 w dniu 22 sierpnia 2017r.(wtorek) o godz. 9.00.

Przypominamy ponadto o konieczności:
- przybycia zdającego  przed rozpoczęciem egzaminu (ok. 8.15),
- obowiązku okazania dowodu tożsamości ze zdjęciem,
- posiadania długopisu z czarnym wkładem lub pióra z czarnym atramentem oraz przyborów  pomocniczych ustalonych przez CKE (wykaz w harmonogramie matur)

Listy uczniów uprawnionych do egzaminów poprawkowych z poszczególnych przedmiotów i wykaz sal znajdują się w oddzielnym dokumencie na stronie internetowej lub w szkole (gablotka przy sali 104).

Harmonogram matury poprawkowej sierpień 2017

Życzymy powodzenia!
Dyrekcja

Zakończenie Roku Szkolnego 2016/2017

Początek kalendarzowego lata jest zwiastunem zbliżających się wakacji. W tym roku szkolnym ostatni dzwonek zabrzmiał 23 czerwca, zapraszając nauczycieli i uczniów na uroczystość zakończenia okresu dziesięciomiesięcznej pracy. Pan Dyrektor, Tadeusz Olszewski, gratulował uczniom sukcesów, wyróżnił szczególnie tych, którzy osiągnęli najwyższe wyniki nauczania, stuprocentową frekwencję oraz wzorowe zachowanie. Otrzymali oni z rąk Dyrekcji świadectwa z biało-czerwonym paskiem oraz nagrody. W tym dniu świadectwa otrzymali również absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej. Gratulując im ukończenia szkoły Pan Dyrektor podkreślił, iż kończąc jeden etap edukacji, mogą rozpocząć kolejny, aby uzupełnić wykształcenie i stworzyć możliwości na lepszą przyszłość.

Czytaj więcej...

Współpraca z firmą Fritz

Z przyjemnością chcielibyśmy podziękować prężnie rozwijającej się na rynku polskim firmie FRITZ za nawiązanie współpracy z naszą Szkołą. Zaowocowało to otrzymaniem kilku routerów FRITZ!Box 4020 wraz z oprogramowaniem FRITZ!OS.
Uczniowie technikum informatycznego po przeszkoleniu teoretycznym z wielkim zapałem przystąpili do części praktycznej, a więc do pierwszej instalacji i konfiguracji otrzymanego sprzętu.
Bardzo dobre wykonanie, wysokiej jakości podzespoły, zapewniają nie tylko dużą wydajność ale również bardzo dobry zasięg sieci WiFi, oraz dopracowane oprogramowanie FRITZ!OS zarządzające routerem.

Czytaj więcej...

Matura 2017 - wyniki

UWAGA!

Wyniki z EGZAMINU MATURALNEGO w sesji letniej będą ogłoszone w dniu 30 czerwca 2017 r.  (piątek) o godz. 10.00 przed wejściem głównym do szkoły.

Równocześnie osoby zainteresowane będą mogły sprawdzić uzyskane przez siebie wyniki na stronie www.hermes.oke.waw.pl/egzaminy  (login i hasło – wydane od wychowawcy)

Odbiór świadectw dojrzałości w sekretariacie nr 2 – przy sali gimnastycznej dolnej (bezpośrednio po ogłoszeniu wyników wg kolejności alfabetycznej klas).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu poprawkowego jest złożenie do 7 lipca (piątek) pisemnego oświadczenia w pokoju dyrektora dyżurującego 107A.

Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo pisemnej, pod warunkiem że:
•    przystąpił  do wszystkich egzaminów obowiązkowych i żaden nie został mu unieważniony oraz 
•    przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na p.rozszerzonym.

 

Partnerzy