czwartek, listopad 26, 2020

Do szkoły wrócić czas…

Po dwumiesięcznej, wakacyjnej przerwie, 1 września 2014 roku nauczyciele i uczniowie ponownie spotkali się w murach ZSZ nr 1. Po odśpiewaniu hymnu państwowego Dyrektor Szkoły – p. Tadeusz Olszewski powitał przybyłych gości, radę pedagogiczną oraz społeczność uczniowską, otwierając tym samym nowy etap w życiu szkoły – kolejny rok nauki. W słowach skierowanych do młodzieży przybliżył postać dr J. Psarskiego założyciela szkoły, podkreślił wyjątkową osobowość naszego patrona. W nowym roku szkolnym życzył wszystkim wytrwałości i cierpliwości w realizowaniu wytyczonych celów. Szczególnie ciepłe słowa skierował do uczniów klas pierwszych, życząc im dobrego samopoczucia w murach „metalówki”, zadowolenia z wyboru szkoły oraz wysokich wyników w nauce.
Po zakończeniu uroczystości odbyły się spotkania młodzieży z wychowawcami.

Czytaj więcej...

ePUAP

Trwa zatwierdzanie wniosku.

Ważne informacje

UWAGA !!!

Wyniki z EGZAMINU MATURALNEGO w sesji letniej będą ogłoszone w dniu 27 czerwca 2014 r.,  (piątek) o godz. 10.30 przed wejściem głównym do szkoły.

Odbiór świadectw dojrzałości w sekretariacie nr 2 – przy sali gimnastycznej dolnej (bezpośrednio po ogłoszeniu wyników wg kolejności alfabetycznej klas).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu poprawkowego jest złożenie do 4 lipca (piątek) pisemnego oświadczenia w pokoju z-ców dyrektora.

Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej  i nie zdał wyłącznie jednego z nich.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym - sierpień 2014 r.

odbędzie się:
Egzamin ustny – 26 sierpnia 2014 r., (wtorek) ZSZ Nr 1
Egzamin pisemny – 26 sierpnia 2014 r., (wtorek) ZSZ Nr 1

Początek egzaminów godz. 9.00  

Szczegółowy harmonogram zostanie zamieszczony w gablotce szkolnej i na stronie internetowej szkoły w terminie późniejszym (do 31 lipca).

Wokół Juliana Tuwima i jego twórczości – lekcja otwarta

    „Kruczy brunet o palących oczach, mocno zagiętym nosie, z ciemną myszką na lewym policzku, o orlej, natchnionej twarzy i wrażliwych ustach, typowy południowiec o wybuchowym temperamencie - oto portret Tuwima młodego, który w późniejszych latach stał się człowiekiem uroczym, wytwornym, ujmującym wszystkich serdeczną prostotą”- tak o poecie Julianie Tuwimie mówiły uczennice klasy I P w czwartek, 12. czerwca 2014 r. podczas lekcji otwartej, której temat brzmiał „Wokół Juliana Tuwima i jego twórczości”.

Czytaj więcej...

Projekt " Szkoła z przyszłością"

W  dniach  10-12 czerwca 2014 r.,  kolejna  grupa  uczniów  wzięła  udział  w trzydniowych  praktykach  w  NCBJ w Świerku. W  roku  szkolnym  2013/2014 to  już  trzecia  grupa. W  Laboratorium  Fizyki  Atomowej i Jądrowej 16  uczniów  z  klas  drugich  i  trzecich  przez  dwa  dni  wykonywało  ćwiczenia  laboratoryjne.  Jeden  dzień  poświęcony  był  na  wykłady  i  zwiedzanie  ciekawych  obiektów na  terenie  ośrodka.  Uczniowie  zobaczyli m.in.  reaktor  MARIA, Laboratorium  Badań Materiałowych,  Laboratorium  Badań Dozymetrycznych. Wyjazd  poprzedzony  był  udziałem  w  zajęciach  pozalekcyjnych,  na  których  uczniowie  pogłębiali  swoją  wiedzę  z fizyki  jądrowej. Zajęcia  odbywały  się  na  terenie  szkoły  i  prowadzone  były  przez  nauczycieli  fizyki  a  uczęszczało  na  nie  w  drugim  semestrze 32 uczniów. Pozostałe  16 osób  wyjedzie  na  jednodniową  wycieczkę  do  NCBJ 18  czerwca.  Łącznie  w  projekcie  wzięło  udział 60  uczniów  naszej  szkoły.

Tekst: Beata Tyszka