czwartek, luty 22, 2018

Fotorelacja z konferencji poświęconej fotowoltaice

W dniu 19.06.2017r., w ZSZ Nr 1 odbyła się konferencja dotycząca upowszechnianiu wyników projektu "Kompetencje zawodowe z fotowoltaiki to wyższe szanse elektryków na zatrudnienie i lepsze perspektywy kariery zawodowej". Poniżej fotorelacja z tego wydarzenia.

Czytaj więcej...

X Jubileuszowa Samorządowa Gala Uczniowska 2016/2017

21 czerwca 2017r. w Ostrołęckim Centrum Kultury  miała miejsce wyjątkowa uroczystość – X Jubileuszowa Samorządowa Gala Uczniowska. W tym dniu  Prezydent Miasta Pan Janusz Kotowski wraz z  Dyrektorem Wydziału Oświaty  Panem Mirosławem Rosakiem wręczyli Nagrody Prezydenta najlepszym uczniom ze szkół podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych w kategoriach : najwyższa średnia ocen i wybitne pozanaukowe osiągnięcia. Gospodarz Ostrołęki w słowach skierowanych do uczniów podkreślił, że  ogromny wysiłek, poświęcenie, wytrwała i systematyczna praca  stanowią drogę do sukcesu. Wszystkim wyróżnionym życzył radości z wysokich wyników w nauce, wyjątkowych talentów, wspaniałych wyników sportowych i pięknych zwycięstw na drodze pokonywania własnych słabości   oraz  pięknego dorastania do bycia  człowiekiem mądrym, odważnym i dobrym. Pan Prezydent również podziękował tym, którzy codzienną pracą przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju uczniów oraz  ostrołęckiej oświaty.

Czytaj więcej...

Innowacja pedagogiczna „Programowanie jest dla wszystkich”

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w klasie pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej w roku szk. 2016/2017 była realizowana innowacja pedagogiczna „Programowanie jest dla wszystkich”. Wiąże się to z nowymi zadaniami szkoły m. in. z rozwijaniem tzw. myślenia komutacyjnego, czyli umiejętności rozwiązywania problemów z różnych dziedzin z wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki. W zajęciach uczestniczyło 23 uczniów.Tematyka zajęć obejmowała treści z zakresu programowania C++. Uczniowie poznawali strukturę języka i pod kierunkiem nauczyciela pisali programy z wykorzystaniem wiedzy matematycznej np. układ równań liniowych czy obliczanie pól figur. Realizacja innowacji przyczyniła się do pozyskania przez uczniów wiedzy z dziedziny informatyki w zakresie programowania, które jest uważane za jedną z podstawowych kompetencji XXI wieku. Podczas zajęć uczniowie doskonalili umiejętność pracy w grupie, samodzielność w zdobywaniu wiedzy i jej praktyczne zastosowanie oraz przygotowywali programy i prezentacje. Innowacja „Programowanie jest dla wszystkich” umożliwiła wzbogacenie podstawy programowej z informatyki dla zasadniczej szkoły zawodowej.

Realizator innowacji - Piotr Łada

Czytaj więcej...

Zajęcia praktyczne klas IIL i IIIP

W dniu 7 czerwca 2017r. uczniowie klasy IIIP i słuchacze z klasy IIL z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, kształcący się w zawodach technik logistyk i technik transportu drogowego, dzięki uprzejmości zarządów: Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce i Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. odbywali praktyczne zajęcia z obszaru zagadnień dotyczących logistyki miejskiej. Podczas wizyty studyjnej w ww. spółkach miejskich, uczniowie mieli okazję zgłębić najistotniejsze aspekty zarządzania logistyką miejską w obszarach związanych z zarządzaniem transportem publicznym, zaopatrzeniem miasta w wodę, odprowadzaniem ścieków czy systemem gospodarowania odpadami w mieście.

Tekst: J.Rzewnicki

Czytaj więcej...

„Cała Polska czyta dzieciom, Metalówka też”

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom, Metalówka też” młodzież naszej szkoły odwiedziła Szkołę Podstawową nr 6 i Przedszkole Miejskie nr 16 w Ostrołęce, aby wspólnie spędzić czas z książką. Celem spotkań była promocja czytelnictwa wśród dzieci poprzez różnorodne zabawy inspirowane tekstem literackim.
W dniu 5 kwietnia uczniowie klasy II M : Patryk Bednarczyk , Mateusz  Bors, Szymon Kowalczyk i Sebastian Laszkowski czytali uczniom klasy II SP nr 6 fragmenty książek ze szkolnej biblioteki zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zachęcając do wypożyczeń nowych lektur.
W działania na rzecz głośnego czytania dzieciom przedszkolnym zaangażowali się w dniu 8 czerwca uczniowie klasy I P: Agnieszka Dawid, Sylwia Florek i Cezary Orzołek. Aktorskie zaangażowanie młodzieży spotkało się z entuzjazmem i zaciekawieniem najmłodszych słuchaczy, którzy spontanicznie i żywiołowo reagowali na prezentowane przez lektorów teksty literackie.
Młodzież ze spotkań wyniosła nowe doświadczenia i przekonanie, że czytanie zbliża i tworzy więzi między ludźmi.

Tekst :Beata Waś
Foto: Piotr Niedźwiecki, Artur Jakacki, Adrian Pędzich

Czytaj więcej...

Partnerzy