niedziela, maj 20, 2018

Dzień Edukacji Narodowej 2017

Obchody Dnia Edukacji Narodowej, zwanego powszechnie Dniem Nauczyciela, odbyły się w naszej szkole w przeddzień tego święta – 13 października. Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie zostali zaproszeni na salę gimnastyczną, gdzie odbyła się główna uroczystość. W pierwszej jej części młodzież zaprezentowała część artystyczną, przedstawiającą, z „przymrużeniem oka” rozwój szkolnictwa i rolę nauczyciela w dziejach ludzkości. Kilka humorystycznych scenek, odegranych w, niemalże, komediowym stylu, barwne kostiumy, wyśmienite dekoracje oraz, podkreślająca charakter całości , muzyka rozbawiły publiczność oraz wzmocniły radosny nastrój spotkania. Jako, że powołaniem nauczyciela jest krzewienie wiedzy, dlatego też jabłko, jako symbol mądrości, stało się motywem przewodnim inscenizacji. Z tejże racji grono pedagogiczne, w ramach wdzięczności i podziękowań, zostało, zamiast tradycyjnych kwiatów, obdarowane przez uczniów koszem pełnym owego „rajskiego owocu”.
Święto Edukacji Narodowej to również okazja do uhonorowania pracy nauczycieli. Przywilej ten należy do Dyrektora Szkoły, pana Tadeusza Olszewskiego, który wymienił nazwiska pracowników nagrodzonych odznaczeniami państwowymi oraz tych, którzy otrzymali Nagrodę Prezydenta Miasta. Następnie, Pan Dyrektor, wręczył nagrody wyróżnionym przez siebie nauczycielom.
Gratulacje uhonorowanym oraz życzenia wszystkim nauczycielom złożyli przedstawiciele Rady Rodziców.
Część artystyczną przygotowali przedstawiciele klas: IA, Ii, IIIP, IV A.

Tekst: Jolanta Białobrzeska

Czytaj więcej...

Delegacja z Ostrołęki z wizytą w Pińsku

Delegacja z Ostrołęki na czele z wiceprezydentem miasta Grzegorzem Płochą przebywała w ostatnich dniach w Pińsku na Białorusi. Na potrzeby szkoły, prowadzonej przez Polską Macierz Szkolną, samorząd miasta przekazał wyposażenie pracowni językowej.
Obecnie na kursy języka polskiego, prowadzone w tej szkole uczęszcza ok. 200 osób. Liczba ta systematycznie rośnie. Są to głównie dzieci i młodzież, ale także osoby starsze z Uniwersytetu III wieku. Większość z nich posiada polskie korzenie, a dobra znajomość języka otwiera im drogę do uzyskania Karty Polaka. Taki dokument ułatwia przyjazdy do Polski, a młodzieży otwiera drogę do bezpłatnej nauki i studiów w naszym kraju.
Szkołę od lat prowadzi pani Helena Jaruticz, a placówka utrzymuje się tylko ze składek społecznych oraz wsparcia przekazywanego z Polski.
Obecni w Pińsku dyrektorzy ostrołęckich placówek - Tadeusz Olszewski, dyrektor ZSZ nr 1 i Marek Wółkowski, dyrektor ZS nr 3 zadeklarowali praktyczną pomoc w nauce języka polskiego poprzez wymianę młodzieży i bezpośrednią współpracę nauczycieli.
Spotkanie, na którym prezentowaliśmy Ostrołękę i nasz system kształcenia (także studiów - dr Ireneusz Żuchowski) cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i przebiegało w bardzo serdecznej atmosferze.
Wiceprezydent Grzegorz Płocha i sekretarz miasta Mariusz Prusaczyk spotkali się również z władzami Pińska, które wstępnie zadeklarowały możliwość współpracy kulturalnej miast.

źródło: www.eostroleka.pl

Czytaj więcej...

Wycieczka geodetów do Olsztyna

17 października 2017r. odbyła się wycieczka dydaktyczna na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Uczestniczyli w niej uczniowie klas IIG i IVG technikum geodezyjnego wraz z opiekunami Bożeną Ziemską i Mariolą Trzcińską.
Pierwszym punktem programu wycieczki był wykład dr inż. Anny Pawłowicz, w którym przedstawiła zasady działania i wykonywania pomiarów skanerem laserowym 3D ScanStation. Następnie dr hab. inż. Marek Ciak, prof. UWM i mgr inż. Artur Jakóbczyk oprowadzili nas po laboratorium badawczym Instytutu Budownictwa
i przeprowadzili badanie wytrzymałościowe materiałów budowlanych. Kolejnym punktem programu wycieczki było zapoznanie ze sprzętem geodezyjnym wykorzystywanym do precyzyjnej niwelacji geometrycznej.
Dr inż. Radosław Baryła wskazał również różnice pomiędzy techniczną a precyzyjną niwelacją geometryczną. Zdobytą wiedzę uczniowie wykorzystali do przeprowadzenia pomiarów za pomocą precyzyjnego niwelatora libelowego oraz precyzyjnego niwelatora kodowego. Wykonane odczyty młodzież zapisała w dziennikach.

Tekst: Bożena Ziemska
Zdjęcia: Bożena Ziemska, Łukasz Darmofał

Czytaj więcej...

Ćwiczenia z musztry "Czwartaków" na Fortach

W dniu 19 października bieżącego roku uczniowie należący do Szkolnego Koła Historyczno-Rekonstrukcyjnego "Czwartacy", odwiedzili Mauzoleum Bitwy pod Ostrołęką na byłych carskich Fortach. Szeregi naszych "czwartaków" zasilali uczniowie z klas: I E, II A, II E, II i, II P, II F, III i, III F oraz IV P. Uczniowie pod opieką p. Dominika Mydłowskiego i oraz klasa I D pod kuratelą wychowawcy p. Roberta Stępnia, dotarli pieszo spod szkoły na miejsce swoich polowych ćwiczeń. Podczas, gdy klasa I D zwiedzała  Mauzoleum, "Czwartacy" przypomnieli sobie zasady musztry dawnego wojska Królestwa Kongresowego pod kierunkiem przewodnika, zawodowego rekonstruktora, nota bene naszego danego ucznia Sebastiana Kamińskiego. Uczniowie ćwiczyli tez obsługę karabinu skałkowego oraz obejrzeli film edukacyjny o przebiegu krwawej bitwy 26 maja 1831 r.

Czytaj więcej...

Uczeń naszej szkoły, złotym medalistą Mistrzostw Mazowsza w podnoszeniu ciężarów

W sobotę, 14 października 2017 roku na pomostach CLKS MAZOVIA Ciechanów, odbyły się Mistrzostwa Mazowsza do 18 lat w Podnoszeniu Ciężarów. Wśród 65 startujących dziewcząt i chłopców, region ostrołęcki reprezentował DOMINIK KULESZA – uczeń Technikum klasa 3i w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Dominik trenuje pod okiem trenerów Uczniowskiego Klubu Sportowego ATLETA Ostrołęka.
Hala Sportowo-widowiskowa im. Ireneusza Palińskiego (dwukrotnego medalisty olimpijskiego oraz wielokrotnego medalisty mistrzostw świata i Europy w podnoszeniu ciężarów) w Ciechanowie, na której odbywały się zmagania atletów z Mazowsza to bardzo przyjazne miejsce dla Dominika.
Na tejże arenie sportowej, w roku 2016 wynikiem 167 kg kategorii wagowej 85 kg, zdobył tytuł Wicemistrza Mazowsza do 18 lat. W tym roku zaprezentował się jeszcze lepiej. Wynikiem 220kg (100+120) w dwuboju wywalczył złoty medal. Zdobył tytuł Mistrza Mazowsza w podnoszeniu ciężarów kategorii wagowej 94 kg.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Tekst: Władysław Niedźwiecki

Partnerzy