czwartek, listopad 26, 2020

Jan Karski, Jan Nowak – Jeziorański, Oskar Kolberg – patroni roku 2014. Wyniki konkursu.

Rok 2014 został ogłoszony w Polsce rokiem Jana Karskiego i Jana Nowaka - Jeziorańskiego – dwóch emisariuszy Polskiego Państwa Podziemnego z okresu II wojny światowej, a także wybitnego etnografa - Oskara Kolberga.
Parlamentarzyści polscy co roku decydują, które z zasłużonych dla kraju postaci będą patronowały kolejnemu rokowi - w ten sposób przypominane są dokonania osób ważnych dla polskiej historii i kultury.
Sejm RP zdecydował, że rok 2014 będzie poświęcony Janowi Karskiemu – legendarnemu kurierowi Polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej, który chciał „zatrzymać Holokaust” oraz folkloryście Oskarowi Kolbergowi. Senat RP natomiast postanowił uhonorować innego słynnego emisariusza Armii Krajowej z okresu niemieckiej okupacji, który informował świat o Powstaniu Warszawskim - Jana Nowaka - Jeziorańskiego.
W coroczne jubileusze od 11-u lat włączamy się konkursem przedmiotowym z języka polskiego, adresowanym do uczniów klas I-III. Celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat życia, twórczości oraz dokonań wybitnych osobowości polskiej kultury i historii, kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł, rozwijanie zainteresowań.

Zwycięzcami tegorocznej edycji są:
1. Mateusz Kulesza 2i 17/27
2. Rafał Jaśkiewicz 2i 15/27
3. Jakub Olkowski 2i 12/27

Gratuluję najlepszym uczniom - nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Tekst: Julia Suchecka-Szałkowska

Pożegnanie uczniów klas III Zasadniczej Szkoły Zawodowej

13 czerwca 2014 roku pożegnaliśmy absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Na uroczystość zakończenia roku szkolnego przybyli przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Szkoły, Wychowawcy i Nauczyciele. Dyrektor, w słowach skierowanych do młodzieży, przywołał symbolikę Sztandaru Szkoły i stałych wartości, którymi młodzi ludzie powinni kierować się w życiu. Zachęcał do kontynuowania nauki w murach naszej szkoły. Przedstawiciel absolwentów podziękował Dyrekcji , wychowawcom i nauczycielom za stworzenie przychylnej atmosfery, przekazaną wiedzę i wychowanie.

Tekst: Agnieszka Dudziec

Czytaj więcej...

„Jan Karski, Jan Nowak-Jeziorański, Oskar Kolberg – patroni roku 2014”.

Regulamin XI edycji konkursu przedmiotowego z języka polskiego pod hasłem:

„Jan Karski, Jan Nowak-Jeziorański, Oskar Kolberg – patroni roku 2014”.

1. Cele konkursu:

 • przybliżenie i rozpowszechnienie wiedzy na temat życia i dokonań wybitnych postaci,
 • kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł,
 • rozwijanie zainteresowań literackich, historycznych i kulturowych.

2. Zasady uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I –III,
 • chętni uczniowie proszeni są o zgłaszanie się do nauczycieli języka polskiego.

3. Przebieg konkursu:

 • konkurs odbędzie się 16 czerwca 2014 roku o godzinie 1400 w sali 204,
 • konkurs będzie miał formę testu sprawdzającego wiedzę na temat biografii patronów roku 2014.

4. Proponowane źródła:

 • www.jankarski.net/pl
 • www.jankarski.org
 • www.jannowakjezioranski.pl
 • nowak-jezioranski.pl
 • www.kolberg2014.org.pl
 • www.oskarkolberg.pl/page.php/1/show/16

5. Kryteria oceny:

 • prace oceniać będzie komisja konkursowa – nauczyciele j. polskiego ZSZ nr 1,
 • komisja przydzieli I, II i III miejsce,
 • wyniki konkursu zostaną opublikowane 16 czerwca 2014 roku o godzinie 1600 (tablica ogłoszeń, strona internetowa szkoły),
 • wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

 

25 rocznica wolnych wyborów w Polsce

Wyrwij murom zęby krat!
Zerwij kajdany, połam bat!
A mury runą, runą, runą
I pogrzebią stary świat!

W dniu 4 czerwca 2014 roku, w naszej szkole, odbyła się uroczystość nawiązująca do 25. rocznicy wolnych wyborów w Polsce. Rozpoczęło ją wystąpienie pana Tadeusza Olszewskiego – Dyrektora Szkoły, w którym odniósł się do znaczenia wolności w życiu człowieka. W kolejnej części spotkania wysłuchaliśmy koncertu literacko-muzycznego, przygotowanego pod kierunkiem  pani Marii Dłuskiej, z udziałem nauczycieli i uczniów. Pan Dominik Mydłowski nawiązał do historii wolnych wyborów, pani Maria Dłuska zaprezentowała sylwetkę Tadeusza Mazowieckiego, zaś młodzież z klasy I G recytowała wzruszające wiersze z lat  osiemdziesiątych XX wieku. Obejrzeliśmy także prezentację multimedialną zatytułowaną „Od zniewolenia, do wolności”. Koncert odbył się w scenografii przygotowanej przez panie: Beatę Waś i Marię Dłuską,  którą tworzyły hasła wyborcze z 04.06.1989 roku. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy włączyli się w przygotowanie uroczystości.

Tekst: Maria Dłuska
Zdjęcia: Dominik Stefański, Szymon Modzelewski

Czytaj więcej...

Dzień Języków Obcych 2014

29 maja 2014 r. obchodziliśmy  w naszej szkole Dzień Języków Obcych. Dzień ten rozpoczął się od VI Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglo– i Niemieckojęzycznych. Honorowy patronat nad konkursem objął senator Robert Mamątow.  

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów szkół technicznych do rozwijania i pogłębiania wiedzy na temat języka, kultury, historii, tradycji i literatury krajów anglo- i niemieckojęzycznych.  Konkurs ten cieszył się dużym powodzeniem. W tym roku wzięło w nim udział 37 uczniów ze szkół technicznych z Ostrołęki oraz Kadzidła. W imieniu pana Roberta Mamątowa nagrody wręczyła jego małżonka pani Maria Mamątow.
Laureatami konkursów zostali:

Czytaj więcej...