czwartek, listopad 26, 2020

Promocja książki Pawła Abramskiego

W dniu 6 marca 2014 roku młodzież klasy III P uczestniczyła w promocji książki Pawła Abramskiego pt. W imieniu polskiego państwa podziemnego… Z dziejów walk o wolność Polski na Mazowszu Północno - Wschodnim w pamiętnikach „Szarugi” 1939-1945. Książka została wydana nakładem Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego. Uczestnicy spotkania odbywającego się w Muzeum Kultury Kurpiowskiej mieli okazję zapoznać się z historią legendarnego oddziału specjalnego Armii Krajowej obwodu Rajski Ptak, wchodzącego w skład kompanii ppor. Kajetana Fijałkowskiego ps. 'Rafał”. Dzięki obecności dr hab. Janusza Gołoty oraz dr Jerzego Kijowskiego młodzież uczestniczyła w dyskusji dotyczącej trudnej sztuki zasad warsztatu badań historycznych, realiów życia codziennego w okupowanej Polsce. Na koniec spotkania autor przekazał w prezencie egzemplarz książki do biblioteki szkolnej.
Pan Janusz Gołota serdecznie podziękował uczniom za aktywny udział w spotkaniu. Podkreślił wyjątkowe zaangażowanie młodzieży i jej wzorową postawę.

Tekst: Rafał Chełchowski

Mistrz Matematyki

Do 28.03.2014 r., czekamy w świetlicy szkolnej na rozwiązania zadań z marca.

Powodzenia.
Justyna Wojciechowicz

Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Klasa 4

"Na dobry początek"

Konkurs czytelniczy Na dobry początek to zmagania skupiające uczniów klas I. Do tegorocznej edycji przystąpiło 11 uczniów, którzy we wrześniu rozpoczęli naukę w naszej szkole. Celem konkursu było rozpropagowanie idei czytelnictwa i sprawdzenie, na ile nasze pierwszaki znają grecką mitologię. Najdokładniej z wierzeniami Greków zapoznał się uczeń klasy IF Mateusz Bukowski, który zajął I miejsce.

Gratulujemy!

Tekst: Małgorzata Łapińska

 

Szkoła z przyszłością - praktyki w NCBJ

Dnia 17 lutego młodzież z klas II B+C i II M wyjechała na trzydniowe praktyki do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku pod Warszawą. W programie praktyk pierwszego dnia zwiedziliśmy jedyny w Polsce badawczy reaktor jądrowy "Maria". W Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych zobaczyliśmy, w jaki sposób wykonywany jest monitoring środowiska  i nadzór radiologiczny, a także dowiedzieliśmy się, jak szacowany jest wpływ Ośrodka na otoczenie. Tam przekonaliśmy się, jak wygląda Licznik Promieniowania Ciała Człowieka oraz poszerzyliśmy swoją wiedzę na temat jego działania i zastosowania. Ważnym obszarem działalności Ośrodka jest projektowanie, testowanie i docelowo produkcja urządzeń diagnostyki i terapii schorzeń nowotworowych. Nowymi urządzeniami, jakie obecnie powstają na terenie NCBJ jest Colin 6, Interaline, Canis oraz  Swan. Pierwsze służy do obrazowania, monitorowania położenia oraz leczenia guza nowotworowego. Interaline to urządzenie do napromieniania tkanki wokół wyciętego nowotworu tuż po resekcji, jeszcze na stole operacyjnym.  Dwa kolejne znajdą zastosowanie w ochronie granicznej. Są to urządzenia do prześwietlania wielkogabarytowych ładunków na granicach państw oraz nowoczesne, mobilne systemy wykrywania materiałów niebezpiecznych. W laboratorium wykorzystywane jest unikalne urządzenie do wzorcowania (kalibracji) dozymetrycznej aparatury kontrolno-pomiarowej promieniowania gamma i promieniowania neutronowego, a także mierników skażeń powierzchniowych alfa- i beta- promieniotwórczych. Mieliśmy okazję zobaczyć Cyklotron i poszerzyć swoją wiedzę na temat jego działania.
W kolejnych dwóch dniach pod okiem specjalistów uczniowie wykonują ćwiczenia w laboratoriach Instytutu. Poznają w praktyce urządzenia do ukierunkowania i ograniczania zasięgu promieniowania jonizującego. Mają też okazję do wcielenia się w rolę badaczy – naukowców.
Tekst: Justyna Wojciechowicz, Anna Podeszwa

Czytaj więcej...

Zakończenie i podsumowanie praktyk zawodowych klasy 3A

W siedzibie HWK (Handwerkskammer – Izba Rzemieślnicza) w Erfurcie w czwartek 28 listopada 2013 r. odbyło się zakończenie i podsumowanie praktyk zawodowych uczniów naszej szkoły w zawodzie technik elektryk. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele HWK – pani Jana Kummer oraz pan Andreas Boeck, ECCE European Carter Center pani Gisela Heubach, rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Ostrołęce – pan Ireneusz Żuchowski, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Ostrołęce – pan Marek Mielnicki. Naszą szkołę reprezentował wicedyrektor – pan Cezary Pilcicki. Miesięczne praktyki realizowane w niemieckich firmach i zakładach pracy  finansowane były z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego: „Skuteczność na rynku pracy to kompetencje zawodowe, język obcy i przedsiębiorczość”.  
Podczas spotkania zostały zaprezentowane systemy kształcenia zawodowego w Niemczech i w Polsce.
Obie strony wyraziły chęć dalszej współpracy. Przedstawiciele Izby Rzemieślniczej oraz European Carter Center w Erfurcie pozytywnie ocenili przebieg praktyk, podkreślili duże zaangażowanie uczniów, zainteresowanie wykonywanymi pracami oraz chęć doskonalenia umiejętności językowych. Zachęcali też młodzież do podejmowania pracy w Niemczech. Nasi uczniowie również byli zadowoleni z przebiegu  praktyk, podczas których mieli okazję poznać nowoczesne technologie, zdobyć nowe doświadczenia w branży elektrycznej.
Na koniec wszyscy uczestnicy zwiedzili  nowoczesne Centrum Kształcenia Praktycznego w Erfurcie.

Czytaj więcej...