czwartek, listopad 26, 2020

Piknik historyczny

   W dniach 25 i 26 maja 2013 r., na Fortach Bema przy Mauzoleum Bitwy pod Ostrołęka miał miejsce piknik historyczny. W sobotę, mimo niesprzyjającej pogody, otwarte były dla chętnych różne stoiska, obóz z namiotami, liczne atrakcje przeniesione zostały do wnętrza Mauzoleum (jak np. sporządzanie dawnej fotografii). Zainteresowaniem cieszył się pokaz musztry w wykonaniu uczniów naszego koła "Czwartaków" oraz donośny pokaz artyleryjski, salwy armatnie.
   W niedzielę odbyła się na stopniach Mauzoleum uroczysta masza polowa, poprowadzona przez księdza Marka Kondratowicza, upamiętniająca rocznicę słynnej bitwy z powstania listopadowego.

Tekst: D.Mydłowski.

 

Językowy konkurs karaoke

W dniu 28 maja 2013r. o godz. 12.30 w ramach Dnia Języków Obcych odbył się konkurs karaoke. Udział wzięli uczniowie naszej szkoły z następujących klas: IA, IP, IM, IIM, IIIE. IIIF, IIIi, IIIM oraz IIIC. Młodzież śpiewała piosenki w języku angielskim i niemieckim. Każdy występ został oceniony przez jury, które zgodnie uznało za bezkonkurencyjnego zwycięzcę klasę IIIC w obu kategoriach. Wyróżnienia otrzymali uczniowie z klasy IA, IM oraz IIM. Zakończenie konkursu uświetnił duet w składzie Kasper Łysiak oraz Adrian Łępicki z klasy IF, którzy wykonali hip-hopowy utwór pt. „Zagubione szczęście”.
Serdeczne podziękowania dla Dyrekcji, nauczycieli języków obcych oraz uczniów za pomoc w organizacji Dnia Języków Obcych.
Tekst: A. Stefens

Dzień Języków Obcych

W dniu 28 maja 2013 r. w naszej szkole odbył się Dzień Języków Obcych. Dzień ten rozpoczął się od Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglo – i Niemieckojęzycznych, który miał miejsce już po raz piąty. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Ostrołęki pan Janusz Kotowski. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów szkół technicznych do rozwijania i pogłębiania wiedzy na temat kultury, historii, tradycji i literatury krajów anglo- i niemieckojęzycznych. Konkurs ten cieszy się coraz większym powodzeniem. Uczestnicy tegorocznego konkursu przybyli ze szkół technicznych z Ostrołęki oraz Kadzidła. Nagrody zostały ufundowane przez Prezydenta Miasta pana Janusza Kotowskiego oraz wydawnictwa językowe. Laureatami konkursów zostali:

Czytaj więcej...

Praktyki i staże zawodowe


W dniu 24 maja 2013 r., o godz. 1000 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego odbyła się konferencja otwierająca projekt "Praktyki i staże zawodowe to lepsza skuteczność absolwentów ZSZ Nr 1 na lokalnym i regionalnym rynku pracy".
Uczestników powitał dyrektor szkoły Tadeusz Olszewski, który w słowie wstępnym wspomniał o trudnościach systemowych i językowych, które na początku towarzyszyły organizacji i przygotowaniom projektu.

Następnie swoje referaty wygłosili Panowie: Ireneusz Żuchowski – Rektor Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Społecznej w Ostrołęce i Marek Mielnicki – Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Ostrołęce. Obydwie instytucje wraz z Miastem Ostrołęka są partnerami w realizacji zadania. Prezydenta Miasta reprezentowała Pani Małgorzata Ziemianowicz.

Czytaj więcej...

Rok 2013 Rokiem Juliana Tuwima - KONKURS

W roku 2013 upływają dwie ważne rocznice związane z postacią Juliana Tuwima: sześćdziesięciolecie śmierci i stulecie debiutu literackiego. Dlatego też Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu dorobku poety dla dziedzictwa narodowego, ogłosił rok 2013 Rokiem Juliana Tuwima – głosi tekst przyjętej w grudniu 2012 roku uchwały.

Bogata i różnorodna twórczość poety, obejmująca lirykę, satyrę i groteskę, poezję dla dzieci, działalność przekładową, twórczość kabaretową, skecze i piosenki, teksty pisane dla teatru i kina – stanowi wciąż żywotną i atrakcyjną całość, adresowaną do odbiorców w różnym wieku; zarówno do wyrafinowanego czytelnika poezji, jak i „do prostego człowieka”, widza nastawionego na kulturalną rozrywkę. To sprawia, że obchody Roku Juliana Tuwima mają wymiar powszechny. Dają świadectwo możliwości współistnienia i wzajemnego dopełniania się kultury „wysokiej” i „niskiej”.

W coroczne jubileusze od 10-ciu lat włączamy się konkursem przedmiotowym z języka polskiego, adresowanym do uczniów klas I-III. Celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat życia i twórczości Juliana Tuwima, kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł, rozwijanie zainteresowań literackich, uwrażliwianie na piękno polskiej literatury. Konkurs odbędzie się 11 czerwca 2013 roku o godzinie 10.30. w sali 204, szczegółowy regulamin oraz wykaz proponowanych źródeł zamieszczony został na tablicy ogłoszeń.