piątek, styczeń 18, 2019

Stypendia Prezesa Rady Ministrów 2018

W dniu 29 listopada 2018 r., w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w Ostrołęce najzdolniejsi uczniowie szkół ponadpodstawowych  odebrali  akty przyznania stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Stypendia przyznawane są corocznie uczniom, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem i  uzyskali najwyższą w szkole średnią ocen lub tym, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki.

 

Czytaj więcej...

Koncert profilaktyczno- ewangelizacyjny

6 grudnia br. po raz 15 w naszej szkole obyło się spotkanie profilaktyczno-ewangelizacyjne. W tym roku hasłem przewodnim była myśl z Listu Świętego Pawła do Filipian „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”. Przedsięwzięcie miało na celu uświadomienie zła tkwiącego w uzależnieniach i wskazanie dróg wyjścia osobom zagubionym, potrzebującym pomocy i chcącym ratować własne życie. Spotkanie było podzielone na dwie części. Na pierwsza część złożyły się dwie scenki pt: „Iluzja” i „Szlachetne zdrowie” zaprezentowana przez uczniów naszej szkoły oraz prezentacja „MARIHUANA- FAKTY, MITY SPORY”

 

Czytaj więcej...

Warsztaty kurpiowskie

"Łu nas, w łostrołęckëm,
na Puscy w Starostśe,
Ńe bółbyś śë rodźół,
mój Jezu, w łubóstśe."

Święta Bożego Narodzenia, to na Kurpiach czas szczególny. Wiążą się z nim liczne zwyczaje, przesądy i wierzenia. W dniu 28.11.2018 r. opowiedziała nam o nich, podczas warsztatów zorganizowanych przez Szkolny Klub Regionalny"KELE STUDNI", pani Krystyna Łaszczych - animator regionalny, członek zarządu Stowarzyszenia "Związek Kurpiów".

Czytaj więcej...

Praktyka zawodowa Grecja 2018

W dniach 08.10-02.11.2018r., uczniowie z klas 3E i 3F, kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, uczestniczyli w czterotygodniowych praktykach zawodowych  w Grecji. Były one realizowane w ramach projektu „ERASMUS+ mobilność=wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne absolwentów ZSZ nr 1 w Ostrołęce” o numerze 2017-1-PL01-KA102-036591 „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry  kształcenia  zawodowego”, realizowanego  ze  środków PO WER na zasadach Programu Erasmus + Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.                         
       

Czytaj więcej...

Praktyka zawodowa Portugalia 2018

W  dniach  01.X. – 26.X.2018r. grupa dwudziestu  uczniów  z  klasy III A   po   raz  pierwszy wyjechała  na  praktykę  do  portugalskiego  Barcelos  w  ramach  projektu  p.n  „ERASMUS +mobilność = wyższe  kompetencje  zawodowe,  językowe  i  ogólne  absolwentów  ZSZ Nr1 w  Ostrołęce.”  o  numerze 2017-1-PLO1-KA 102-036591.

 

 

 

Czytaj więcej...

Partnerzy