czwartek, listopad 26, 2020

Konkurs wiedzy o patronie szkoły

Doktor Józef Psarski jest jednym z najbardziej zasłużonych ludzi dla Ostrołęki. Z wielu form działalności wyróżnić można jego zaangażowanie w rozwój oświaty.
Dzięki staraniom doktora w 1921 roku powstała nasza szkoła, funkcjonująca wówczas jako Szkoła Rzemieślnicza, której celem było kształcenie młodzieży z rodzin robotniczych i chłopskich.
Zapoznanie nowo przybyłych uczniów z sylwetką patrona szkoły jest jednym z priorytetowych zadań wychowawczych, tym bardziej że Józef Psarski był i zawsze będzie autorytetem dla innych.
W dniu 7 października 2019 roku przedstawiciele pierwszych klas wzięli udział w konkursie wymagającym znajomości biografii tego niezwykłego ostrołęczanina.
Komisja wyłoniła zwycięzców:
I miejsce Artur Kosakowski – klasa I Ep
II miejsce Adrian Kosakowski – klasa I Ep

Tekst: Aneta Majewska

„Eurospecjaliści z Ostrołęki” na praktyce zawodowej w Grecji

W dniach 23.09-04.10.2019r., grupa 41 uczniów z klas 3E, 3F i 3M, kształcąca się w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz technik mechatronik, uczestniczyła w dwutygodniowych praktykach zawodowych, w Grecji. Były one realizowane w ramach projektu „Eurospecjaliści z Ostrołęki” numer 2019-1-PL01-KA102-063487, finansowany z funduszy Unii Europejskiej programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 Mobilność edukacyjna, sektora Kształcenie i szkolenie zawodowe, konkurs 2019. Pozostałe dwa tygodnie praktyk dopełnią w polskich zakładach pracy.

Czytaj więcej...

Kolejny projekt europejski za nami

Wraz z końcem roku szkolnego 2018/2019 zakończył się realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce projekt pn. „ERASMUS + mobilność = wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne absolwentów ZSZ nr 1 w Ostrołęce” o numerze 2017-1-PL01-KA102-036591. Stanowił on cykl mobilności uczniów naszej szkoły przygotowywanych przy współpracy z instytucjami przyjmującymi – Golden Sun Mobility Center w Grecji oraz Intercultural Association Mobility Friends w Portugalii.
Przedmiotem projektu była organizacja staży, łączących w sobie praktyczną naukę zawodu oraz nabywanie i podwyższanie kompetencji ogólnych, społecznych i językowych, dla 40 uczniów z kierunku kształcenia technik pojazdów samochodowych (dwie grupy odbywające staże w Grecji) oraz 20 uczniów z kierunku kształcenia technik elektryk (jedna grupa odbywająca staż w Portugalii). Każdej z trzech grup towarzyszyli nauczyciele pełniący funkcję opiekunów. Co ważne, wyjazdy uczniów poprzedzone zostały przygotowaniem językowym, przygotowaniem kulturowym oraz ich udziałem w warsztatach integracji i współpracy.

Czytaj więcej...

Wycieczka na UWM do Olsztyna

19 września 2019r. odbyła się wycieczka dydaktyczna na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Uczestniczyli w niej uczniowie klas IIG, IIIG oraz IVG technikum geodezyjnego wraz z opiekunami Mariolą Trzcińską i Bożeną Ziemską.
Pierwszym punktem programu wycieczki było przedstawienie przez dr. hab. inż. Tomasza Podciborskiego bogatej oferty wydziału i możliwości kontynuowania kształcenia w kierunku geodezji. Z kolei dr inż. Marek Walacik wyjaśnił, jakie podstawowe wymagania należy spełnić, aby zdobyć uprawnienie zawodowe rzeczoznawcy majątkowego. Następnie mgr inż. Lidia Kwiatkowska oprowadziła nas po laboratorium badawczym Instytutu Budownictwa, gdzie mogliśmy zobaczyć maszyny i przyrządy do badania wytrzymałościowego materiałów budowlanych.

Czytaj więcej...

Metalówka z kolejnym grantem Fundacji Santander Bank Polska S.A.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce po raz kolejny otrzymał grant Fundacji Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego, tym razem w ramach piątej edycji programu „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Złożony przez szkołę wniosek, przygotowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Seniorzy Kurpi i Ostrołęki, został pozytywnie oceniony przez komisję konkursową, czego efektem jest przyznanie kwoty w wysokości 10 tysięcy złotych na realizację projektu pn. „Świetlica Pokoleń dla Seniorów i Młodzieży Szkolnej”.

 

 

Czytaj więcej...