czwartek, listopad 26, 2020

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

2 września, przy burzowej aurze, rozpoczęliśmy rok szkolny 2019/2020. Spotkanie klas z wychowawcami poprzedziła Msza Św. w Sanktuarium pod wezwaniem Św. Antoniego Padewskiego. Do grona społeczności szkolnej dołączyło aż 14 klas pierwszych, które serdecznie powitał Dyrektor Szkoły pan Tadeusz Olszewski. Tegoroczna inauguracja roku szkolnego była wyjątkowa również z tego powodu, że obecnością zaszczycili nas znamienici goście: pan Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji, pan Łukasz Kulik – Prezydent Miasta, Pani Jolanta Jaworska reprezentująca firmę IBM Polska oraz Pan Paweł Niewiadomski – Radny Miasta.

Czytaj więcej...

Protokoły z przeprowadzonych zapytań ofertowych

Poniżej publikujemy protokoły z przeprowadzonych zapytań ofertowych w programie "Eurospecjaliści z Ostrołęki"

Więcej informacji...

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

Miasto Ostrołęka, pl.gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka, NIP:7582142002 (Nabywca), Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 20, 07-410 Ostrołęka (Odbiorca) na podstawie art.138o ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawia ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną.

Więcej informacji...

Wyniki z Egzaminu Maturalnego

Wyniki z Egzaminu Maturalnego w sesji letniej będą ogłoszone w dniu 04 lipca 2019 r. (czwartek) o godz. 13.00 w szkole (korytarz przed biblioteką).

Równocześnie osoby zainteresowane będą mogły sprawdzić uzyskane przez siebie wyniki na stronie www.hermes.oke.waw.pl/egzaminy 
(login i hasło – wydane od wychowawcy)

Odbiór świadectw dojrzałości w sekretariacie nr 2 – przy sali gimnastycznej dolnej
(bezpośrednio po ogłoszeniu wyników wg kolejności alfabetycznej klas).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu poprawkowego jest złożenie do 11 lipca do godz. 14.00 (czwartek) pisemnego oświadczenia w pokoju 107A.

Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo pisemnej, pod warunkiem że:

• przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych i żaden nie został mu unieważniony

oraz 

• przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na p.rozszerzonym.

 

„II Forum Młodych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”

W dniu 10 czerwca 2019 roku, w siedzibie Uczelni Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach, odbył się finał konkursu „II Forum Młodych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”. Do finału zakwalifikowało się 28 finalistów z 8 szkół wyłonionych, w wyniku zmagań konkursowych, z grona blisko 700 uczniów z 22 szkół ponadpodstawowych  regionu, którzy przystąpili do rywalizacji w dwóch kategoriach: „Przedsięwzięcie Biznesowe” oraz „Przedsięwzięcie Społeczne”.

Czytaj więcej...