czwartek, styczeń 28, 2021

Sprawozdanie 2015/2016

Sprawozdanie z realizacji programu „Elektryczność po niemiecku” w roku szkolnym 2015/2016

Innowacja pedagogiczna programowo – metodyczna „Elektryczność po niemiecku” realizowana była w klasie I A, II A i IVA, w zawodzie technik elektryk w wymiarze 2 godzin tygodniowo w każdej klasie. Miała ona na celu zdobywanie przez uczniów nowych wiadomości i umiejętności z elektrotechniki i elektroniki oraz maszyn i urządzeń elektrycznych, podnosząc równocześnie kompetencje językowe i rozwijając zdolności komunikacji ustnej. W czasie zajęć stosowane były techniki mobilizujące uczniów do dyskusji w języku niemieckim oraz zróżnicowane metody i formy pracy. Młodzież korzystała na lekcjach z niemieckich podręczników oraz zbiorów zadań obowiązujących w systemie nauczania ich niemieckich rówieśników.
Pod koniec roku szkolnego wśród uczniów przeprowadzono ankietę, składającą się z 6 pytań. Na pytanie: „Czy zajęcia „Elektryczność po niemiecku” w ramach przedmiotu „Elektrotechnika i elektronika” oraz „Maszyny i urządzenia elektryczne” spełniły Twoje oczekiwania? – 40 ankietowanych uczniów odpowiedziało TAK, 8 uczniów RACZEJ TAK, 3 uczniów RACZEJ NIE i jeden ankietowany uczeń odpowiedział NIE. Na pytanie „Czy tematyka zajęć była dla Ciebie interesująca?” - 40 ankietowanych uczniów odpowiedziało TAK, 9 uczniów RACZEJ TAK oraz 3 uczniów RACZEJ NIE.
Na pytanie „Czy tematyka zajęć była dla Ciebie łatwa i zrozumiała?” – 32 ankietowanych uczniów odpowiedziało: TAK, 16 uczniów RACZEJ TAK, 3 uczniów RACZEJ NIE i jeden ankietowany uczeń odpowiedział NIE. Na pytanie „Czy chcesz kontynuować zajęcia „Elektryczność po niemiecku”? – 38 ankietowanych uczniów odpowiedziało TAK, 11 uczniów odpowiedziało RACZEJ TAK, jeden uczeń odpowiedział RACZEJ NIE i 2 uczniów NIE. Na pytanie „Czy dobrze Ci się pracowało w grupach (metody aktywizujące)?” – 47 ankietowanych uczniów odpowiedziało TAK, 4 uczniów RACZEJ TAK i jeden uczeń odpowiedział NIE. Na ostatnie wspólne pytanie „Czy udział w zajęciach „Elektryczność po niemiecku” wpływa Twoim zdaniem na podniesienie Twoich kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji językowych (wyższa ocena z elektrotechniki i elektroniki, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz języka niemieckiego, lepsze przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie)? – 41 ankietowanych uczniów odpowiedziało TAK, 11 uczniów RACZEJ TAK i 3 uczniów odpowiedziało NIE.
Przeprowadzono również ankietę wśród rodziców. Wszyscy rodzice stwierdzili, że innowacja spełnia ich oczekiwania oraz powinna być kontynuowana w przyszłym roku szkolnym. Zajęcia „Elektryczność po niemiecku” są zdaniem rodziców interesujące, ciekawe, przydatne i rozwijające zainteresowania.
Głównym celem innowacji „Elektryczność po niemiecku” w roku szkolnym 2015/2016 było zachęcenie uczniów do zdobywania wiedzy z przedmiotów „Elektrotechnika i elektronika” oraz „Maszyny i urządzenia elektryczne” połączone z rozwijaniem komunikacji w języku niemieckim. Cel ten został osiągnięty, a przewidywane efekty wdrażanej innowacji wydają się być obiecujące. Już po pierwszym roku nauki wzrosła świadomość uczniów, co do roli języka obcego we współczesnym świecie. Frekwencja na zajęciach była wysoka. Uczniowie chętnie brali udział w innowacji. Samodzielnie rozwiązując zadania, jednocześnie poszerzali czynny słownik o nowe wyrazy, zwroty i wyrażenia. Praca w grupach przyczyniła się do integracji zespołu klasowego, motywując uczniów do efektywnego działania. Znajomość w języku niemieckim podstawowych praw i zasad pozwoliła na samodzielne zdobywanie wiedzy przez uczniów, poszukiwanie różnych rozwiązań, jak również zainteresowanie przedmiotem. Uczniowie zdobywali pozytywne oceny, co wpływało na wzrost poczucia ich własnej wartości.
Młodzież naszej szkoły miała także możliwość uczestniczenia w tygodniowych stażach zawodowych w Niemczech w Erfurcie w ramach projektu „ Europa, Rozwój, Mechatronika”. Nasi uczniowie uzyskali bardzo wysokie oceny ze staży zawodowych. Niemieccy przedsiębiorcy oraz właściciele firm i zakładów pracy wystawili im pozytywne opinie i wyrazili chęć dalszej współpracy, co pozwoliło na kontynuację wymiany doświadczeń, rozszerzenie kompetencji zawodowych, wykorzystanie znajomości języka niemieckiego oraz przedsiębiorczości dzięki uczestniczeniu w kolejnym projekcie ponadnarodowym.
Uczniowie z klas objętych realizacją innowacji pedagogicznej programowo – metodycznej „Elektryczność po niemiecku” biorą aktywny udział w wielu innych konkursach i olimpiadach przedmiotowych na różnych szczeblach, zdobywając liczne wyróżnienia.
Wprowadzona innowacja „Elektryczność po niemiecku” spełniła wyznaczone cele edukacyjne i wychowawcze. Wpłynęła na podniesienie jakości pracy szkoły. Dla uczniów okazała się bardzo atrakcyjnym, nowoczesnym sposobem zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych na lokalnym i międzynarodowym rynku pracy.