środa, styczeń 20, 2021

Zakończenie i podsumowanie praktyk zawodowych klasy 3A

W siedzibie HWK (Handwerkskammer – Izba Rzemieślnicza) w Erfurcie w czwartek 28 listopada 2013 r. odbyło się zakończenie i podsumowanie praktyk zawodowych uczniów naszej szkoły w zawodzie technik elektryk. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele HWK – pani Jana Kummer oraz pan Andreas Boeck, ECCE European Carter Center pani Gisela Heubach, rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Ostrołęce – pan Ireneusz Żuchowski, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Ostrołęce – pan Marek Mielnicki. Naszą szkołę reprezentował wicedyrektor – pan Cezary Pilcicki. Miesięczne praktyki realizowane w niemieckich firmach i zakładach pracy  finansowane były z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego: „Skuteczność na rynku pracy to kompetencje zawodowe, język obcy i przedsiębiorczość”.  
Podczas spotkania zostały zaprezentowane systemy kształcenia zawodowego w Niemczech i w Polsce.
Obie strony wyraziły chęć dalszej współpracy. Przedstawiciele Izby Rzemieślniczej oraz European Carter Center w Erfurcie pozytywnie ocenili przebieg praktyk, podkreślili duże zaangażowanie uczniów, zainteresowanie wykonywanymi pracami oraz chęć doskonalenia umiejętności językowych. Zachęcali też młodzież do podejmowania pracy w Niemczech. Nasi uczniowie również byli zadowoleni z przebiegu  praktyk, podczas których mieli okazję poznać nowoczesne technologie, zdobyć nowe doświadczenia w branży elektrycznej.
Na koniec wszyscy uczestnicy zwiedzili  nowoczesne Centrum Kształcenia Praktycznego w Erfurcie.

images/galerie/praktyki2013/mini/640_sam_2137.jpgimages/galerie/praktyki2013/mini/640_sam_2141.jpgimages/galerie/praktyki2013/mini/640_sam_2142.jpgimages/galerie/praktyki2013/mini/640_sam_2149.jpgimages/galerie/praktyki2013/mini/640_sam_2152.jpgimages/galerie/praktyki2013/mini/640_sam_2157.jpgimages/galerie/praktyki2013/mini/640_sam_2159.jpgimages/galerie/praktyki2013/mini/640_sam_2162.jpgimages/galerie/praktyki2013/mini/640_sam_2168.jpgimages/galerie/praktyki2013/mini/640_sam_2173.jpgimages/galerie/praktyki2013/mini/640_sam_2179.jpgimages/galerie/praktyki2013/mini/640_sam_2200.jpgimages/galerie/praktyki2013/mini/640_sam_2204.jpgimages/galerie/praktyki2013/mini/640_sam_2224.jpg